Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Oproep Najaarsvergadering Ledenraad 2 november 2013
20 oktober 2013 |

Oproep Najaarsvergadering Ledenraad 2 november 2013

Beste vrijwilliger van Rode Kruis Leiden,

Langs deze weg roept het Bestuur van het Rode Kruis Afdeling Leiden e.o. haar leden op voor de najaarsvergadering van de ledenraad 2013.  

Wat: vergadering ledenraad;
Wanneer: zaterdag  2 november 2013, van 10:00-12:00 uur, na afloop is er een gezamenlijke lunch;
Waar: Gebouw van het Rode Kruis Leiden aan de Apollolaan 1b te Leiden.

Agenda

De agenda van de Najaarsvergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Vaststelling notulen Afdelingsraad  20 april 2013;
2. Goedkeuring beleidsplan van de Afdeling;
3. Goedkeuring van het meerjarenplan en de begroting 2014- 2016;
4. Benoemingen en verkiezingen;
5. Voorstellen van het afdelingsbestuur;
6. Voorstellen van de leden;
7. Agenda van de Districtsraad;
8. Voorstellen verenigingsbestuur.

Stukken voor deze vergadering zijn vanaf maandag 21 oktober 2013 in te zien op het Rode Kruis gebouw aan de Apollolaan 1b te Leiden. De stukken zijn ook op te vragen via e-mailadres secretaris@rodekruisleiden.nl. Ook kunt u ze telefonisch opvragen bij de secretaris, zij is op maandag van 10:00-12:30 uur bereikbaar op ons kantoor, tel. 071-5313705.

Wij hopen u allen te treffen op de vergadering.

Het bestuur van Rode Kruis Leiden e.o.