Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Leiden Actueel Nieuws Bruggenbouwers van het Rode Kruis
1 juli 2013 |

Bruggenbouwers van het Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis gaat zich meer focussen op de kerntaken noodhulp, eerste hulp, het bevorderen van zelfredzaamheid en fondsenwerving. Daarnaast wordt de organisatie slagvaardiger gemaakt door het terugbrengen van het aantal districten naar 25, in lijn met de veiligheidsregio's. Een van de nieuwe districten in Zuid-Holland is district Hollands Midden.

Met deze samenvoeging wordt het aantal bestuurders teruggebracht. Dit maakt het besturen veel efficiënter. Het nieuwe district Hollands Midden moet op 1 januari 2014 gevormd zijn, waarna verdere invulling zal plaatsvinden. Om de samenvoeging succesvol tot stand te brengen is een kwartiermakergroep ingericht. Vanuit verschillende afdelingen/districten zijn mensen vertegenwoordigd in deze groep en samen bereiden ze de samenvoeging voor.

Een van de taken van de kwartiermakers is het vinden van een geschikt bestuur. 'Voor het nieuwe bestuur zoekt het district Hollands Midden ervaren bruggenbouwers, die goed zijn in het initiëren, coördineren en enthousiasmeren. Natuurlijk moet erop worden toegezien dat het landelijk beleid uitgevoerd wordt en moeten er lijnen uitgezet worden. Maar de kracht van het nieuwe district zit hem in het binden, samenwerken en het leren van elkaars specialismes. Het nieuwe bestuur is de olie tussen de afdelingen.

Onder het nieuwe districtsbestuur ressorteren afdelingen. 'De uitdaging van het nieuwe bestuur is binding te houden met de afdelingen, zodat de afstand klein blijft. Dit alles vraagt om een bestuur met voldoende capabele leden en ervaren veranderaars. Leden met ieder een eigen specialisme, aansluitend op de kerntaken van het Nederlandse Rode Kruis. Een groep die energie krijgt van het op poten zetten van een nieuw district en hier zijn tanden (en tijd) in wil zetten. 'Uiteindelijk gaat het erom dat de afdelingen met al haar vrijwilligers (het fundament van het Rode Kruis), kunnen doen waar ze heel goed in zijn: hulp bieden aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie.

Interesse in een functie binnen een nieuw districtsbestuur?  Check hier de  functieprofielen en neem vrijblijvend contact op met één van de kwartiermakers, die te vinden zijn in het functieprofiel.