Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Krimpenerwaard Actueel Nieuws Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard 2017
28 februari 2017 |

Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard 2017

​Op 9 januari gaf Martin van Duin zijn laatste nieuwjaarstoespraak namens het Rode Kruis Krimpenerwaard. Het komende jaar zal in het teken staan van bestuurswisselingen. De oude vertrouwde gezichten zullen langzaam maar zeker plaatsmaken voor nieuwe bestuurders. 

'Terugkijkend op 2016 zien we dat de grootschalige sociale activiteiten afnemen en dat de hulpverleningsactiviteiten toenemen. De contactcirkels breiden zich uit en de voorlichting m.b.t. zelfredzaamheid neemt licht toe. In de dagbladen heeft u kunnen lezen dat de Henry Dunant inmiddels is verkocht. Het Rode Kruis zal nog wel gasten werven voor deze boot, maar naar verwachting zal dit de komende jaren afnemen. Dit alles conform de doelstelling van het landelijke Rode Kruis.

Naast deze continuïteit aan activiteiten, heeft de afdeling in het materieel ook een flinke upgrade gekregen. Vorig jaar, na de nieuwjaarsbijeenkomst, werd nog van onze EHBO-vrijwilligers de kledingmaat genoteerd. Inmiddels zijn al onze EHBO-vrijwilligers voorzien van nieuwe kleding waarmee zij hun taak op een professionele wijze kunnen uitoefenen. En we beschikken nu over onze langverwachtte nieuwe Rode Kruis bus. Deze bus wordt breed ingezet, van kleinschalige activiteiten tot hulpverlening bij rampen, van individueel vervoer tot groepsvervoer. 
Ook hebben wij vorige maand nog een 2e AED aangeschaft, op dat onze EHBO-teams bij een inzet adequaat hulp kunnen verlenen als dat noodzakelijk is. 

Kortom, de afdeling bruist, is levendig en aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers.
Het jaar 2017 zal zeker niet onderdoen voor het afgelopen jaar. Er staan nog enkele investeringen op stapel, en ik vertelde u bij mijn inleiding over de ophanden zijnde bestuurswisselingen. 

Ook dit jaar zal er veel menselijk leed zijn, oorlogen worden gevoerd sinds mensenheugenis. Zo ook in 1859, de Slag bij Solferino, tussen Oostenrijkers en Fransen, nabij het Italiaanse plaatsje Solferino. De Zwitserse zakenman en schrijver Jean Henry Dunant, was toevallig getuige van deze slag. Hij was diep geschokt toen hij zag hoe tienduizenden gewonde soldaten achtergelaten werden in het veld zonder medische verzorging.
Hij besloot zijn zakenreis af te kappen en ter plekke hulp te gaan verlenen. Resoluut zette hij een noodhospitaal op in de dorpskerk, waar de gewonde Oostenrijkse en Franse soldaten gelijkwaardig werden behandeld.
Onder de indruk van alle ellende die hij had gezien schreef hij het boek “Un Souvenir de Solferino”. Hierin pleitte hij voor neutrale en onpartijdige hulpverlening aan zieke en gewonde soldaten en de vorming van een vrijwilligersorganisatie in ieder land.
Het boek werd het thema op de bijeenkomst van de Geneefse vereniging voor socialiteit en welvaart in 1863. Een vijfkoppig comité, met onder meer Henry Dunant, zorgden ervoor dat zijn ideeën konden worden uitgevoerd. De eerste bijeenkomst was op 17 februari 1863, de datum dat het Rode Kruis is opgericht.
4 jaar later, op 19 juli 1867 is het Nederlandse Rode Kruis opgericht en bestaat nu 150 jaar! Op 9 september vieren we het jubileum met alle afdelingen in de districten, met vrijwilligers en beroepskrachten.

Helpen, hier als afdeling in de Krimpenerwaard, of internationaal ver weg, Rode Kruis Vrijwilligers doen dat vanuit hun hart.

Ik wil u allen een gezond en hulpvaardig 2017 toewensen en met u samen een toast uitbrengen op dit nieuwe jaar.'

Artikel delen?