Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Krimpenerwaard Actueel Nieuws Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard 2016
19 januari 2016 |

Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard 2016

Op maandagavond 11 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Rode Kruis afdeling Krimpenerwaard plaats. De voorzitter Martin van Duin wenste iedereen een voorspoedig en gezond 2016, met het oog gericht op een onafhankelijke hulpverlening voor wie dat ook maar nodig heeft.

Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen uit de toespraak.

Inmiddels is het eerste jaar achter de rug als Rode Kruis Krimpenerwaard. Een jaar dat zich enerzijds gekenmerkt heeft door onze gebruikelijke​ activiteiten, anderzijds door de vluchtelingenhulp, waar ook onze afdeling bij betrokken was. 

Eén van de doelstellingen van het afgelopen jaar, het continueren van het collecteren in alle woonkernen van de Krimpenerwaard, is voor 100% gehaald. Hierdoor kan meer naamsbekendheid gerealiseerd worden en weten hulpbehoevende en nieuwe vrijwilligers ons te vinden. De grote uitdaging voor dit jaar is het collectantenbestand verder uit te breiden en het werven van nieuwe vrijwilligers. Met name nieuwe vrijwilligers voor de EHBO inzetten zijn hard nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag en het opvangen van het natuurlijk verloop. De toenemende vraag is mede ontstaan doordat wij nu over een bike team beschikken, waarvan de inzet zich inmiddels bewezen heeft.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een businesscase voor de aanschaf van een personenbus, geschikt voor rolstoelvervoer. De verwachting is dat de personenbus medio 2016 zal worden geleverd. Voor een veelvoud aan activiteiten zal de bus worden ingezet, waarbij de samenwerking zal wor​den gezocht met andere vervoersorganisaties.

Het streven is om in 2016 ook een 1e contactcirkel operationeel te krijgen tbv de nieuwe woonkernen binnen onze afdeling. Hiertoe zijn we in gesprek met sollicitanten en Welzijnsinstellingen.​

De nationale Rode Kruis organisatie gaat zich steeds meer profileren als de noodhulporganisatie voor Nederla​nd. De laatste jaren hebben er reeds diverse hervormingen plaatsgevonden. Het meest actueel is de totstandkoming van noodhulpteams per district, gelijk aan de veilgheidsregios in Nederland. 

Het Rode Kruis Krimpenerwaard en haar vrijwilligers zullen zich, vertrouwende op dat hulpverlenen altijd een goede zaak is, blijven inzetten voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.