Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Krimpenerwaard Actueel Nieuws Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard
18 januari 2015 |

Nieuwjaarstoespraak Afdeling Krimpenerwaard

Beste mensen; Vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen, goedenavond allemaal en hartelijk welkom op deze 1e nieuwjaarsbijeenkomst van het Rode Kruis afdeling Krimpenerwaard. Ja, u hoort het goed, afd. Schoonhoven en omstreken is verleden tijd. Ons verzorgingsgebied is aangepast aan de landelijke veiligheidsregio Hollands Midden en strekt zicht uit van Schoonhoven t/m Krimpen aan de Lek. Een gebied met 53.000 inwoners.
We hebben afscheid genomen van het verzorgingsgebied ten zuiden van de Lek. De Vrijwilligers aldaar hebben zich in goed overleg aangesloten bij de afd. Alblasserdam/Oud-Alblas. 

Wij staan voor een grote uitdaging om invulling te geven aan de hulpvraag vanuit de gehele Krimpenerwaard. Belangrijk hierbij is om een verankering te krijgen in de diverse woonkernen van de Krimpenerwaard. Het afgelopen is jaar is hiermee al een begin gemaakt door in alle woonkernen te gaan collecteren. Dit is een basis om van hieruit vrijwilligers te werven, die zich willen inzetten voor activiteiten, zoals wij al jaren met succes hebben gedaan binnen de oude afdeling. 

2014 was in dat opzicht weer een enerverend jaar. Vele male EHBO inzetten bij evenementen, passagieren met gasten van de Henry Dunant, rolstoelwandelen, aandacht geven aan veiligheidsrisico’s mbt politie, brandweer, hitte- en koude golven. Bijzondere vakanties, telefooncirkels, uitstapjes. Voor de 2e keer de Serious Request kledingactie met een hogere opbrengst tov van vorig jaar. De Gemiva feestdag en de grootste uitdaging van het afgelopen jaar was het kerstconcert in het Bastion voor de Gemiva en verzorgings-instellingen in Schoonhoven. Alle activiteiten noemen en toelichten gaat voor dit moment te ver maar beslaat twee A4 tjes.

De hulpvraag in 2015 zal niet veel anders zijn dan het afgelopen jaar. Wat we wel zullen zien, is dat bij activiteiten meer aandacht zal worden gegeven aan verhoging van de zelfredzaamheid in noodsituaties. Dit met de nadruk op van zorgen voor naar zorgen dat. Het Rode Kruis is tenslotte een noodhulp organisatie voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. 

Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig, zeker in ons nieuwe verzorgingsgebied kunnen wij dat niet alleen. Elk jaar komt het terug in de nieuwjaarstoespraak; samenwerking met organisaties, verenigingen en instellingen, eendracht maakt macht; het mogen verlenen van onafhankelijke hulp, in welke vorm dan ook is een groot goed.
​
Om hulp te kunnen verlenen is een goede uitrusting onontbeerlijk. Kleding en EHBO uitrusting zijn een aandachtspunt. Om adequaat te kunnen inspelen op hulp bij evenementen is er een bike team opgericht met 2 bikes. Wij zijn trots om u zo direct deze bikes te kunnen tonen.
Het voornemen is er om dit jaar ook investeringen te doen in communicatie apparatuur en een EHBO tent. Verder is er de laatste maanden hard gewerkt om een internetsite operationeel te krijgen. 

Al deze activiteiten en zaken zijn gerealiseerd met vrijwilligers. Het bestuur dankt dan ook alle vrijwilligers voor hun inzet in welke vorm dan ook, naar vermogen geleverd.
Ik wens u een goed en gezond 2015 toe en veel energie bij uw hulpverlening.
Martin van Duin - 12 januari 2015