Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Kop van Overijssel Actueel Nieuws Afdelingsraadvergadering 13 november
26 oktober 2012 |

Afdelingsraadvergadering 13 november

De afdeling “Kop van Overijssel” van het Nederlandse Ì Rode Kruis roept haar leden op voor de najaars-

Afdelingsraadvergadering

welke gehouden zal worden op dinsdag 13 november 2012 om 19.30 uur in ‘De Klincke', Kerkstraat 16 te Steenwijk

AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen afdelingsraadvergadering 24-04-2012
4. Jaarplan 2013
5. Rondvraag
6. Sluiting

Na de pauze zal er een presentatie worden gegeven en is er gelegenheid tot discussie.

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19.00 uur voor de leden ter plaatse ter inzage.

Namens het bestuur,
Dhr. H. Groen, Voorzitter
Mevr. J. de Vroomen, Secretaris
          (e-mail: secretaris@rodekruis-kopvanoverijssel.nl)