Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Kop van Overijssel Actueel Nieuws Eerste hulp cursussen weer van start
15 december 2012 |

Eerste hulp cursussen weer van start

EERSTE HULP: VOOR IEDEREEN
Jaarlijks vinden er in Nederland maar liefst 1,8 miljoen medische behandelingen (bij de huisarts of in het ziekenhuis) plaats als gevolg van grote en kleine privéongevallen. Dat is slechts het topje van de ijsberg als je kijkt naar alle ongelukken waarbij enige vorm van Eerste hulpverlening nodig is.
Daarnaast worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Eerste hulpverlening kan hier letterlijk levensreddend zijn. Onderzoek toont aan dat 90% van de bevolking het verlenen van Eerste hulp ook belangrijk vindt. Op dit moment beschikt slechts één op de dertig mensen over een Eerste Hulp of een bedrijfshulpverlening diploma. Veel minder dan in de ons omringende landen en het aantal neemt ook nog af. Verder blijkt uit onderzoeken dat niet iedereen die Eerste Hulp kan, ook daadwerkelijk Eerste Hulp verleent. De zelfredzaamheid en weerbaarheid in geval van een ongeval, acute ziekte of ramp neemt dus langzaam af. Het Nederlandse Rode Kruis maakt zich hier zorgen over en probeert hier wat aan te doen door het geven van cursussen.
 
Het Rode Kruis Kop van Overijssel biedt de volgende cursussen aan:

Eerste hulp cursus incl. eerste hulp bij kinderen ca. 12 avonden
Wanneer: maandagavond vanaf 19.30-22.00
Locatie: zowel in Steenwijk als in St. Jansklooster
Startdatum: maandag 14 januari 2013
Kosten € 250,00
 
Eerste hulp bij kinderen ca. 3 avonden
Wanneer: woensavond van 19.00-22.00
Locatie: zowel in Steenwijk als in St. Jansklooster
startdatum: woensdag 16 januari 2013 (andere data zijn 23 en 30 januari)
Kosten € 110,00
 
Reanimatie en AED ca. 2 avonden
Wanneer: donderdagavond van 19.00-22.00 uur
Locatie: zowel in Steenwijk als in St. Jansklooster
Data: 31 januari en 14 februari 2013
Kosten € 80,00
 
Eerste hulp lessen voor schooljeugd
De lessen worden gegeven onder schooltijd. Een en ander gebeurt in overleg met de school die ons vraagt. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal kinderen (denk aan ongeveer € 12,50 per kind).
 
Heeft u (elders) een diploma eerste hulp gehaald of reanimatie/AED gedaan en is dat nog niet verlopen dan kunt u zich ook aanmelden voor herhalingslessen. Is het diploma wel verlopen dan zult u de cursus overnieuw moeten doen.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor één van bovenstaande cursussen dan kunt u contact opnemen met: 1ehulpcursussen@rodekruis-kopvanoverijssel.nl.