Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Kop van Overijssel Actueel Nieuws Afdelingsraadvergadering 19 april
10 april 2011 |

Afdelingsraadvergadering 19 april

De afdeling “Kop van Overijssel” van het Nederlandse Ì Rode Kruis roept haar leden op voor de

Afdelingsraadvergadering

 
Welke gehouden zal worden op dinsdag 19 april 2011, om 19.30 uur in: Rode Kruis gebouw, Bonkenhaveweg 28, 8326 CL te Sint Jansklooster.
 
            AGENDA:
           
1.                  Opening
2.                  Mededelingen
3.                  Notulen jaarvergadering 05-10-2010
4.                  Verslag van de diversen taakvelden
5.                  Verslag van het bestuur, jaarrekening 2010.
 (jaarrekening ligt vanaf 19.00 uur ter inzage op locatie)
6.                  Huldiging jubilarissen
7.                  Bestuursverkiezing:                                                                                     
De heer A. Radewalt; Bestuurslid algemeen, benoemen.
Mevrouw J. de Vroomen; Bestuurslid algemeen, benoemen.
8.                  Rondvraag
9.                  Sluiting
 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19.00 uur voor de leden ter inzage in het Rode Kruis gebouw, Bonkenhaveweg 28, 8326 CL te Sint Jansklooster.
 
Het bestuur,
H. Groen, Voorzitter
C. Berens, Secretaris