Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District IJsselland Wat kunt u doen

Leden en donateurs van het Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging. En een vereniging kent leden, die ons financieel steunen. Leden hebben rechten en plichten.
Het belangrijkste recht van de leden is dat zij de Algemene Vergadering van hun afdeling mogen bijwonen en daar het woord mogen voeren en in die vergadering hun stem mogen uitbrengen. Zij hebben daarmee direct invloed op het beleid van hun afdeling.

Daar staat tegenover dat zij de plicht hebben jaarlijks hun contributie (in de statuten 'bijdrage' genoemd) te betalen. Een lid bepaalt zelf de hoogte van de jaarlijkse contributie. Bovendien worden de leden geacht zich te gedragen overeenkomstig de normen en waarden van het Rode Kruis, zoals verankerd in de grondbeginselen.

Zijn de vrijwilligers lid van hun afdeling?
Vrijwilligers hoeven geen lid van hun afdeling te zijn. En dus hoeven zij dan ook geen contributie te betalen. Natuurlijk kunnen zij wel lid worden als ze dat zelf willen en bereid zijn contributie te betalen. Afdelingsbesturen mogen dus nooit hun vrijwilliger 'automatisch' lid maken.
 
Donateurs
Donateurs zijn individuen ('natuurlijke personen') of organisaties en bedrijven ('rechtspersonen') die uitdrukkelijk hebben toegezegd de plaatselijke afdeling financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Anders dan de leden, hebben donateurs geen toegang tot de Algemene Vergadering van de afdeling. Er is nog een belangrijk verschil met de leden. De Algemene Vergadering van de afdeling kan voor haar donateurs wél een minimumbijdrage vaststellen!
 
Iemand kan er zelf voor kiezen lid of donateur te worden. Om het bij het werven van nieuwe gevers niet onnodig ingewikkeld te maken, worden zij geworven als donateur van het Rode Kruis. Mocht je als lid/donateur je status willen wijzigen dan kan je dat telefonisch aangeven bij het servicebureau in Den Haag.