Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District IJsselland Dit doen we Hulp bij rampen

Noodhulp in IJsselland

​Bij grote rampen en calamiteiten bieden vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteuning. Binnen noodhulp bieden vrijwilligers in de volgende onderdelen hulp.
 
Medische assistentie
Hulp aan ambulancediensten bij rampen en calamiteiten. Vrijwilligers doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het voorbereiden van transport van gewonden en blijven bij een patiënt die even moet wachten.
 
Opvang en verzorging
Bij rampen en grote calamiteiten kan de gemeente een beroep doen op het Rode Kruis voor de opvang en verzorging van slachtoffers. Dit betekent dat in het geval van evacuaties het Rode Kruis de mensen tijdelijk onderdak verschaft. Ook helpen vrijwilligers bij de registratie van gegevens en bieden een luisterend oor voor geschrokken mensen.
 
Verwanteninformatie
Een ramp brengt altijd chaos met zich mee. Dat maakt het moeilijk om te achterhalen wie de getroffenen zijn. Liggen vermisten in het ziekenhuis of zijn ze op de vlucht geslagen? Het Rode Kruis helpt gemeenten bij die zware taak. Getrainde vrijwilligers registreren de vermeende slachtoffers en de verwanten die op zoek zijn. Via de telefoon, de computer en ook ter plekke, in ziekenhuizen en opvangcentra.
 
Opsporing en contactherstel
Tijdens een ramp of gewapend conflict verliezen mensen elkaar snel uit het oog. In het buitenland probeert het Rode Kruis vermisten terug te vinden. Dit gebeurt onder meer met muurkranten en Rode Kruis berichten die via het internationale netwerk worden verspreid. Ook in IJsselland helpen vrijwilligers met de registratie van verzoeken tot opsporing.
 
Eerste hulp
Popconcerten, carnaval, sportwedstrijden, etc. Voorbeelden van gebeurtenissen waarbij veel mensen op de been zijn en waar het Rode Kruis eerste hulp biedt bij groot en klein leed.
 
Nadere informatie
Is verkrijgbaar via het Regionaal ServiceCentre in Apeldoorn, telefoon 055 - 3575400 of ijsselland@redcross.nl