Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District IJsselland Actueel Nieuws Feestelijke Bevolkingszorgavond district IJsselland
29 januari 2015 |

Feestelijke Bevolkingszorgavond district IJsselland

Donderdag 29 januari zijn tijdens een feestelijke avond de Bevolkingszorgvrijwilligers van district IJsselland in het zonnetje gezet. De vrijwilligers werden op deze manier bedankt voor hun inzet in 2014. Bovendien werden  er certificaten uitgereikt aan hen die het omscholingstraject van Opvang en Verzorging naar Bevolkingszorg hebben afgerond.

Het gezellige samenzijn, georganiseerd door hoofd Bevolkingszorg district IJsselland Francisca Voorn en coördinator Noodhulp Bertran Hallink, vond plaats bij restaurant Waanders te Staphorst. Hilda van der Hek heette namens het districtsbestuur de aanwezigen welkom. Zij sprak tijdens dit welkomstwoord haar waardering uit voor het werk dat er vorig jaar is verzet. Vervolgens konden de vrijwilligers genieten van een welverdiend stamppotbuffet.

Na het eten was het tijd voor de uitreiking van de certificaten Bevolkingszorg. Eenentwintig aanwezigen ontvingen dit certificaat uit handen van Francisca Voorn en Bertran Hallink. Ilja Feeleüs, beroepskracht support district IJsselland, gaf hen vervolgens een prachtige witte of rode roos. De overige acht vrijwilligers die eveneens het omscholingstraject hebben afgerond konden helaas niet aanwezig zijn. Zij zullen hun certificaat later ontvangen. Allen van harte gefeliciteerd!

Uiteraard werd er tevens de tijd genomen om afscheid te nemen van degenen die niet meer verder zullen gaan binnen Bevolkingszorg. Een groot deel van deze mensen vervulde hun taak eerder binnen de dienst Verwanteninformatie (VWI), welke vorig jaar september ophield met bestaan. Hierbij werd overigens excuses gemaakt voor het feit dat de communicatie hieromtrent niet altijd feilloos is verlopen. Anderzijds waren er ook nieuwe gezichten. Zoals de enthousiaste Rob Nieuwland, beoogd teamleider Bevolkingszorg Salland Midden. “Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet, allemaal even hartelijk en gezellig. Ik voelde me erg welkom, en moet zeggen dat deze avond me een enorme boost heeft gegeven.”

 

Nieuwlands voornaamste reden om zich in te zetten voor het Rode Kruis is de behoefte om mensen te helpen. Daarmee is hij bij Bevolkingszorg, de groep vrijwilligers die wordt ingezet bij rampen en calamiteiten, aan het goede adres. Het Rode Kruis zorgt in deze gevallen voor de eerste opvang en registratie van getroffenen en het herstellen van het contact met hun verwanten. Daarnaast helpen Bevolkingszorgvrijwilligers bij evacuaties en de distributie van primaire levensbehoeften. Mocht u ook geïnteresseerd zijn geraakt in Bevolkingszorg , dan kunt u voor meer informatie mailen naar bz-ijsselland@hotmail.com.