Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hollands Kroon Actueel Nieuws Bijzondere ledenvergadering
12 oktober 2012 |

Bijzondere ledenvergadering

Samenvoeging van de afdelingen binnen Hollands Kroon

​Hollands Kroon is geografisch één van de grootste gemeenten met veel woonkernen vraagt bestuurlijk om een bijzondere aanpak. Daarom wordt gebruik gemaakt van coördinatoren, die bekend zijn met het gebied waarin zij wonen en werken. Deze coördinatoren zijn een belangrijk klankbord voor het bestuur enerzijds en u als vrijwilliger anderzijds. Op deze wijze denkt het nieuwe bestuur de goede zorg binnen het gebied te kunnen blijven voortzetten.

Activiteiten

In de afdeling Hollands Kroon organiseert het Rode Kruis verschillende activiteiten, zoals sociaal huisbezoek aan ouderen en eenzamen, telefooncirkels waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven, bijzondere vakanties in de Rode Kruis zorghotels en op het schip J.Henry Dunant. Maar ook maatschappelijke stages voor scholieren. Voor deze activiteiten zijn geld en vrijwilligers nodig. Daarom worden er sponsoracties gehouden en wordt één week per jaar gecollecteerd. Dat geld wordt binnen de eigen regio besteed.

Vrijwilligers zijn de spil

Vrijwilligers zijn de kern van het Rode Kruis, de spil waarom het draait. Binnen de nieuwe afdeling zijn vrijwilligers actief op bestuurlijk, coördinerend en uitvoerend vlak. Vooral deze laatste groep is de ‘stille kracht’ van het Rode Kruis. De kandidaat voorzitter van de nieuwe afdeling Marry Steenbergen noemt haar vrijwilligers met oprechte trots de ‘Helden van het Rode Kruis`.
Tijdens deze bijzondere vergadering wordt aan de leden/vrijwilligers gevraagd in te stemmen met het samenvoegingsbesluit en hun steun uit te spreken aan het beoogde bestuur.

De bestuurskandidaten

Tijdens deze bijzondere vergadering wordt aan de leden/vrijwilligers gevraagd in te stemmen met het samenvoegingsbesluit en hun steun uit te spreken aan het beoogde bestuur. De bestuurskandidaten zijn: Marry Steenbergen , Adriaan Leeuw, Nel de Vries, Willem Andrea, Hella Zwaan en Marjan de Graaf.

Het nieuwe bestuur benadrukt, dat zij het goede werk van de oude afdelingen onverminderd voort wil zetten, en haar aandacht wil blijven geven aan ouderen en eenzamen. Maar tegelijkertijd haar aandacht wil richten op jongeren met projecten, uitdagende stages en aantrekkelijke opleidingen.
Wilt u meer informatie over de nieuwe afdeling Hollands Kroon van het Rode Kruis of wilt u het samenvoegingsstuk van te voren in uw bezit hebben, dan kunt u contact opnemen met: Marry Steenbergen, tel 0640058937 of mail naar mesteenbergen.rodekruis@gmail.com