Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hof van Twente Dit doen we Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Het Rode Kruis helpt een handje​

Zomercafé

Gezellige middagen, speciaal voor ouderen en mensen met een beperking of handicap, die juist in deze periode behoefte hebben aan contact en gezelligheid omdat velen uit hun vertrouwde omgeving dan met vakantie zijn. O.a. ook ter ontlasting van mantelzorgers. Er zijn zomercafés in Goor Markelo en Delden.

Uitstapjes

Jaarlijks wordt er een programma samengesteld met uitstapjes en dagtochten naar uiteenlopende bestemming.
Dit ter verdrijving van eenzaamheid, stimuleren van maatschappelijke interesse en onderhouden/opbouwen van sociale contacten.

Netwerken aan tafel

Onder het genot van een goede maaltijd worden mensen gestimuleerd om contacten op te bouwen met tafelgenoten. Contacten die mogelijk van pas komen om het gevoel van eenzaamheid thuis te verminderen. Vaak wordt er door vrijwilligers een discussie op gang gebracht over praktische zaken die kunnen helpen bij het verbeteren van het zelfstandig functioneren. In Diepenheim wordt binnen dit kader een cursus valpreventie aangeboden.

​Welfare

Vrijwilligers begeleiden, ouderen, mensen met een beperking of met weinig sociale contacten bij creatieve activiteiten. Vaak ook ter ontlasting van mantelzorgers. Deze activiteiten worden gehouden in enkele verzorgingstehuizen, de sociëteit voor ouderen aan de Schoolstraat in Goor en de Rode Kruis gebouwen in Goor en Markelo.  ​

Kruispunt

Dagontmoeting ’t Kruispunt is bedoeld voor volwassenen voor wie sociaal isolement dreigt of die het moeilijk vinden om uit zich zelf iets te ondernemen.
De begeleiding is in handen van deskundige vrijwilligers. ’t Kruispunt wordt gehouden iedere vrijdag van de maand in het Rode Kruisgebouw Goor.
Er is plek voor 8 deelnemers per dag. Het gaat om mensen die geen CIZ indicatie voor dagopvang hebben en wonen in de Hof van Twente.
’t Kruispunt is een gezamenlijk initiatief van het Rode Kruis Hof van Twente, Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente, Servicepunt vrijwilligerswerk,
gemeente Hof van Twente en CarintReggeland.