Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hoeksche Waard Wat kunt u doen

Rode Kruis afdeling Hoeksche Waard

 

​​Het Rode Kruis afdeling Hoeksche Waard zoekt mensen die leuk en zinvol vrijwilligerswerk willen doen.

Het Rode Kruis is een hulporganisatie met wortels diep in de samenleving.
Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. 

Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.
Ook u kunt vrijwilliger worden bij het Rode Kruis!

Collecte:

 
Onze jaarlijkse collecteweek in juni  is de financiële basis voor onze collecte dame.jpgactiviteiten.
De opbrengst komt geheel ten goede
aan onze activiteiten in de Hoeksche Waard!
We zijn elk jaar weer op zoek naar collectanten en wijkcoördinatoren die zich korte tijd willen inzetten voor het Nederlandse Rode Kruis.
Al met een paar uurtjes tijd kunt u iets betekenen voor mensen die onze hulp hard nodig hebben.
Meld je aan als collectant!
 

Wilt u iets betekenen voor een ander of bent u goed in organiseren of coördineren, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij het Nederlandse Rode Kruis in de Hoeksche Waard.Rode Kruis helpt rolstoeler.png

Dit zijn onze activiteiten:
 Contactbijeenkomsten in verschillende kernen voor ouderen en koffieochtenden en spelmiddagen in diverse verzorgingscentra
• Drie telefooncirkels
• We gaan op huisbezoek
• Jaarlijkse boottocht voor ouderen en hulpbehoevenden
kinderen op zeilschip.png 
 
• Jaarlijkse zeiltocht voor jongeren met een beperking 
• Jaarlijks concert voor mensen die niet meer zelfstandig een concert kunnen bezoeken
• Maandelijkse bijeenkomst van de Spetters, een creatieve club voor ZMLK kinderen
• Actieve vrijwilligers Opvang en Verzorging bij rampen en calamiteiten
• Eerste Hulp ondersteuning bij evenementen
• Elk najaar start van nieuwe Eerste Hulp cursus en herhalingslessen
• We hebben een team voor Opsporing en Contactherstel           
  We ondersteunen  internationale ontwikkelingsprojecten
• Bijzondere Vakanties en uitstapjes voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen
• Taalcoach-project
• project Samen Doen
• Maatschappelijke Stages voor scholieren
 

Al deze activiteitenworden ondersteund door +/- 320 actievevbrijwilligers die met passie en inzet hun taak verrichten.

 

Heeft u regelmatig een paar uurtjes beschikbaar of wilt u op projectmatige basis deelnemen aan één van onze activiteiten, neem dan contact met:

 

RodeKruis afdeling ​Hoeksche Waard,

Julianastraat 11,

3262 SH  OUD-BEIJERLAND

Tel. 0186-623577   email: nrkhoekschewaard@gmail.com

 
 In de Hoeksche Waard Krant.pdf leest u ook over ander vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis