Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hoeksche Waard Actueel Nieuws Zelfredzaamheid door activerend huisbezoek
24 april 2013 |

Zelfredzaamheid door activerend huisbezoek

Zelfredzaamheid door activerend huisbezoek,  het Rode Kruis helpt!

Activerend huisbezoek is een samenwerkingsprojec, in Oud-Beijerland, van het Rode Kruis en Maatschappelijk Werk van Careyn. Dit project is bedoeld voor mensen die door omstandigheden tijdelijk uit hun evenwicht zijn geraakt of de greep op hun bestaan dreigen te verliezen. Achtergrond van deze mensen kan zijn: langdurige ziekte, verhuizen, verlies van een dierbare, verlies van werk, zorg voor een chronische zieke of dementerende, en echtscheiding.De deelnemers zijn veelal afhankelijk van derden. Dit gaat dikwijls gepaard met een verlies van eigenwaarde. Binnen de mogelijkheden helpen onze vrijwilligers de deelnemers hun eigenwaarde zoveel mogelijk weer terug te krijgen door de zelfredzaamheid te vergroten. De vrijwilliger helpt en stimuleert bij o.a. het leggen van sociale contacten, het deelnemen aan diverse activiteiten, het omgaan met regelingen en voorzieningen en eventueel het verwijzen naar professionele en/of vrijwillige instellingen. Er ontstaat  geen afhankelijkheid van de vrijwilligers van het Rode Kruis. Deelnemers krijgen een tijdelijk en doelgerichte ondersteuning, het helpen aan een nieuw perspectief te werken. Bij activerend huisbezoek is er een einddoel, de deelnemers kunnen en durven meer, in feite een ondersteuning in zelfredzaamheid. Na het einde van de activiteit pakken mensen zelf de draad van het leven weer op. De vrijwilligers staan naast de deelnemers en stimuleren deze de regie zo veel mogelijk in eigen hand te houden. De deelnemers kunnen en durven meer!
Deelnemers worden bereikt via huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en ouderenadviseur van de gemeentes.
Het Rode Kruis en Careyn willen deze activiteiten Hoeksche Waard breed uitbreiden zodat nog meer deelnemers geholpen kunnen worden. Door het specifieke karakter van deze activiteiten heeft het Rode Kruis hiervoor de juiste en ook goed opgeleide vrijwilligers nodig. Belangrijke wensen zijn hierbij: goed kunnen luisteren, communicatieve vaardigheden, veel geduld, sociaal en medelevend, betrokken, creatief en flexibel. Om de privacy van de deelnemers niet te schaden tekenen de vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring. De vrijwilligers volgen een speciale cursus die afgestemd is op het activerend huisbezoek. De vrijwilligers worden door het Rode Kruis verzekerd voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid en krijgen de onkosten vergoed.
Als het bovenstaande u inspireert en aanspreekt en u wilt uw medemens helpen op deze specifieke doelgerichte manier kunt u informeren bij:
Het Rode Kruis,district Hoeksche Waard. Mevr. Liesje Panman. Tel. 0186-613628