Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hilvarenbeek Actueel Nieuws Identiteits- en imago-onderzoek Rode Kruis
7 mei 2014 |

Identiteits- en imago-onderzoek Rode Kruis

Tijdens het leidstersoverleg op 6 mei heeft Maartje van Diessen haar onderzoek gepresenteerd naar de identiteit en het imago van onze afdeling van het RK in de gemeente Hilvarenbeek. Het bestuur is Maartje dank verschuldigd voor haar onderzoek. Haar conclusies en aanbevelingen zijn een belangrijk agendapunt bij de volgende vergadering.Maartje en het bestuur.jpg

Identiteit: sociale betrokkenheid

Het Rode Kruis ziet zich als een organisatie die in nood hulp verleent. Bestuur en vrijwilligers zijn zeer betrokken bij activiteiten voor ouderen en kinderen met een beperking. Een verschil is, dat bestuursleden zich ook verbonden voelen met het Rode Kruis als organisatie, terwijl de loyaliteit van veel vrijwilligers zich beperkt tot het project waaraan ze meewerken.

Imago

Bewoners van de gemeente Hilvarenbeek zijn wel bekend met activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis maar zijn veelal niet op de hoogte van de plaatselijke projecten. Wij werken te veel in de anonimiteit en zijn daardoor ‘fysiek’ bij veel mensen niet in beeld, ook niet bij sommige vrijwilligers en deelnemers aan de projecten.

Maartje overhandigt scriptie aan Marcel.jpg

Meer communicatie

Het Rode Kruis moet zichtbaarder worden. Dit bereiken we bij vrijwilligers en deelnemers door gebruik van het logo en via communicatie via website, nieuwsbrief en digitale media. Daarnaast vergroot de aanwezigheid van het Rode Kruis bij evenementen als de Hilvermert de bekendheid in de gemeenschap. Ook daar moet bij alle uitingen het logo van het Rode Kruis prominent in beeld zijn.

Wie kennnis wil nemen van het onderzoek, kan een berichtje sturen naar rodekruishilvarenbeek@outlook.comMaartje preesenteert scriptie. Overzichtsfoto.jpgMaartje preesenteert scriptie. Overzichtsfoto.jpg