Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Hengelo Dit doen we Internationale activiteiten
8 mei 2013 |

Internationale activiteiten

 

Doel

Bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het Humanitair Oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij in het bijzonder. 

Doelgroep

De zwakste groepen in de samenleving, slachtoffers en vluchtelingen. Ten aanzien van het Humanitair oorlogsrecht gelden bovendien als doelgroepen de eigen vrijwilligers en het Nederlandse publiek, jongeren in het bijzonder. 
 

Activiteiten

Voorlichting over internationale hulpverlening Voorlichting in- en extern geven over de internationale hulpverlening door het Rode Kruis; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties.
  

Projectfinanciering

Afdelingen/districten verlenen financiële steun aan specifieke projecten of aan thematische activiteiten zoals bijvoorbeeld noodhulpfinanciering of financiering van ‘stille rampen’. 
 

Projectparticipatie

Afdeling/district gaat voor meerdere jaren een overeenkomst aan met het landelijk bureau om een bepaald project van een Rode Kruis of Rode Halve Maan zustervereniging in een ontwikkelingsland te ondersteunen door informatieoverdracht en financiële middelen.
Voorlichting in - en extern geven over het gekozen project; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties. In voorkomende gevallen kan de afdeling/district deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s.

Voorlichting Humanitair Oorlogsrecht  

Voorlichting in - en extern geven over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij; aan interne vrijwilligersgroepen en aan externen zoals scholen en andere organisaties. Deze voorlichting vindt met name plaats via de inzet van het vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht. Participatie in internationale projecten met een humanitair oorlogsrecht- aspect, bijvoorbeeld kinderen in oorlog. Andere activiteiten in relatie tot het humanitair oorlogsrecht, zoalsbijvoorbeeld campagnes of de tentoonstelling ‘kind in oorlog’. 
 

Voorlichting Grondbeginselen

 
Voorlichting geven aan de eigen vrijwilligers over de betekenis en het gebruik van de grondbeginselen van het Rode Kruis/Rode Halve Maan.