Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Helmond Dit zijn we Afdelingsraad

Afdelingsraad

De afdeling Helmond e.o. van het Nederlandse Rode Kruis houdt twee keer per jaar een Afdelingsraad (tot 1 januari 2010 bekend als Algemene Leden Vergadering), een in het voorjaar (maart/april) en een in het najaar (september/oktober).

De Afdelingsraad is het hoogste orgaan van de afdeling. Toegang tot de Afdelingsraad hebben leden en vrijwilligers die zich als lid hebben aangemeld (met stemrecht) en andere belangstellenden (zonder stemrecht).
 
Belangrijke taken van de Afdelingsraad zijn:
 
- het goedkeuren van de begroting en het werkplan
- het goedkeuren van de rekening
- het benoemen van bestuursleden en afgevaardigden voor de Districtsraad
- het beslissen over voorstellen van het bestuur
Afhankelijk van de grootte van de afdeling, worden een of meerdere leden afgevaardigd naar de Districtsraad Peelrand.
Voor de afdeling Helmond e.o. zijn dit twee leden, op dit moment Mevr.E.Everhardus en de Heer P. Joosten.
Samen met de afgevaardigde(n) van de afdelingen Gemert e.o. en Someren heeft de afdeling op deze wijze invloed op het beleid van het District Peelrand. Om stabiliteit en continu├»teit in het beleid te waarborgen wordt een afgevaardigde voor een periode van vier jaar benoemd.
 
Vanuit het District Peelrand wordt vervolgens een afvaardiging gekozen om deel te nemen in de Ledenraad. Dit is het hoogste orgaan van het Nederlandse Rode Kruis. Op deze wijze hebben de leden inspraak in alle drie de geledingen van de organisatie.
 
De Afdelingsraad voor de Afdeling Helmond e.o. wordt halfjaarlijks bijeengeroepen door uitnodiging en publikatie van de agenda op deze website en wordt gehouden in het verenigingsgebouw Nachtegaallaan 215, 5702 KM Helmond