Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Helmond Actueel Uitnodiging vergadering afdelingsraad

Uitnodiging vergadering afdelingsraad

UITNODIGING EN AGENDA
voor de Afdelingsraadvergadering van de Afdeling Helmond e.o.
van het Nederlandse Rode Kruis
Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de vergadering van de Afdelingsraad van de afdeling Helmond e.o. van het Nederlandse Rode Kruis die zal worden gehouden op dinsdag 23 oktober 2012 om 20.00 uur in het gebouw van het Nederlandse Rode Kruis, Oostende 149a te Helmond.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 26 april 2012
3. Werkplan 2013 en Begroting 2013, toegelicht door penningmeester
4. Voortgang en plannen huisvesting
5.  Voortgang fusie districten Peelrand en Kempen
6. Voortgang voorbereidingen viering eeuwfeest in 2014
7. Decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid
8. Rondvraag en sluiting

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen acht dagen vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres: Barrierlaan 82 te Helmond. Indien u inzage wenst neem dan contact op met de penningmeester  dhr. P. Joosten, tel. 0492 – 535766
Het bestuur,
A. van de Walle,                                                                                   J. van der Zanden,
Voorzitter                                                                                               2e secretaris