Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Helmond Actueel Nieuws RODE KRUIS Helmond en omstreken gaat eeuwfeest uitgebreid vieren
19 augustus 2014 |

RODE KRUIS Helmond en omstreken gaat eeuwfeest uitgebreid vieren

Op 10 september 1914 werd in Helmond een comité van het Nederlandse Rode  Kruis opgericht, dit jaar dus precies 100 jaar geleden. En dat willen ze weten ook, er is gedurende het gehele jaar een uitgebreid programma van activiteiten opgezet dat in oktober 2014 wordt afgesloten met een feestmiddag voor alle vrijwilligers.

 

Voorgeschiedenis

Het Rode Kruis is ontstaan uit de behoefte om de gewonde soldaten te helpen, ongeacht van welke partij, land of gezindheid zij ook zijn. Bekende namen in dat verband waren die van Florence Nightingale en Henry Dunant, die beiden aan de wieg staan van het Internationale Rode Kruis, opgericht in 1863.

Deze organisatie gaat werken als een hulpverlenende instantie, een particuliere vereniging, die zijn werk verricht op grond van zeven beginselen, t.w. menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

In Nederland is het Koning Willem III die in 1867 de vereniging "Het Nederlandsche Roode Kruis" opricht.

Daarna volgt in den lande, te beginnen in de grote steden, de oprichting van afdelingen van het NRK. Op 10 september 1914 vindt in Helmond de eerste vergadering plaats tot oprichting van een eigen comité van het NRK voor Helmond en de verre omgeving.

Het nieuwe comité krijgt, samen met de beschikbare vrijwilligers, al meteen veel werk aan de winkel. De 1e wereldoorlog is net uitgebroken en, hoewel Nederland neutraal is en blijft, wordt ons land en met name het zuidelijk deel overstroomd met Belgische vluchtelingen. Men krijgt in Helmond op korte termijn zo´n 1500 vluchtelingen te verwerken die veelal bij particulieren worden ondergebracht. Intussen wordt er een mobiele transportcolonne van 28 leden en een plaatselijke colonne van 16 leden geformeerd. De leiding van de colonne bestaat altijd uit artsen, te beginnen (in 1914) bij dokter Nuyens. Tot het moment van de ombouw naar het huidige taakveld "Noodhulp" is de leiding in handen van huisarts Ed Schermer. 

Het wel en wee van het Helmondse Rode Kruis is in 1989, het jaar van de viering van het 75 jarig bestaan, uitvoerig beschreven door wijlen Paul Jacobs, voormalig hoofd van de afdeling Communicatie van de Gemeente Helmond.

 

Huidige taken en ontwikkeling

Het huidige Rode Kruis in Helmond en omstreken, ook de plaatsen Asten (gemeente) , Mierlo, Deurne (gemeente) , Bakel, Milheeze de Rips en Aarle-Rixtel behoren tot deze afdeling, bestaat uit ruim 200 vrijwilligers die samen een veelheid van taken voor de bevolking in de regio uitvoeren.

Tot voor kort waren de werkzaamheden in een aantal taakvelden opgedeeld waarvan Sociale Hulp en Noodhulp de belangrijkste onderdelen zijn.

De Sociale Hulp omvat de zorg voor ouderen om hen hulp te bieden in de strijd tegen eenzaamheid, ernstige ziekte of beperkingen. In Helmond, Asten Deurne en Mierlo zetten meer dan 140 vrijwilligers zich in en bieden hulp door het organiseren van dagopvang, vriendendiensten (huisbezoeken), telefooncirkels, recreatieve activiteiten, ondersteuning van mantelzorg, lees- en recreatieve middagen voor slechtzienden en aangepaste vakanties.

De Noodhulp richt zich lokaal op eerste hulp bij calamiteiten en is preventief aanwezig bij de vele evenementen in stad en regio, zoals de carnavalsoptocht in Helmond, de marathon in Eindhoven, de Kennedymars in Someren, Rondje Helmond enz.

Na de grote, landelijke, fusie tussen de hoofdorganisatie en de vele afdelingen en districten tot één grote vereniging, het Rode Kruis, heeft ook een herbezinning op de taken plaatsgevonden en zijn een aantal strategische doelstellingen benoemd, te weten:

  1. Beperken van de gevolgen van noodsituaties;
  2. Versterken van zelfredzaamheid;
  3. Vergroten van respect en hulpbereidheid;

 

Daarnaast zullen ook in de toekomst de andere activiteiten op gebied van Sociale Hulp, het Vrijwilligersmanagement en Communicatie veel aandacht vragen. Ook de jaarlijkse collecte onder de bevolking blijft een speerpunt, het werk van het Rode Kruis wordt immers in belangrijke mate betaald uit de collecteopbrengst die voor de volle 100% wordt ingezet ten behoeve van de lokale activiteiten.

Al dit werk kan sinds medio 2013, voor wat betreft Helmond, worden uitgevoerd in een ruime huisvesting en dito voorzieningen. Het Rode Kruis prijst zich gelukkig met de mogelijkheid om het voormalige kerkgebouw "de Schabbert" aan de Nachtegaallaan in Helmond te kunnen huren en heeft dit na een ingrijpende verbouwing en herziening van de ruimte een uitstekend onderkomen gevonden.

 

Jubileumactiviteiten

Het jubileumjaar 2014 staat thans voor de deur en het jubileumcomité heeft een scala van activiteiten op touw gezet om zowel de "gasten" van het RK als de vrijwilligers in het feest te betrekken.

Zo is er op verschillende data en locaties (zie het schema hieronder)  een feestmiddag voor de gasten (diegenen waarvoor het RK zich het jaar door inzet)  opgezet waarop naast gezelligheid met een hapje en drankje ook passend amusement wordt geboden.

 

Het speerpunt in de jubileumviering "100 jaar Rode Kruis in Helmond en omstreken" is het streven om tenminste 100 personen een leuke ontspannende vakantieweek aan te bieden waarin  plaats is voor goede verzorging, uitstapjes en verstrooiend amusement. De criteria voor toelating zijn daarbij dezelfde als beschreven bij de Sociale Hulp (eenzaamheid, ernstige ziekte of beperkingen, geen andere vakantiemogelijkheden e.d.). Met een redelijke bijbetaling in de kosten en inzet van vele eigen vrijwilligers gaat het RK hen een onvergetelijke en ontspannende vakantieweek bezorgen. Daartoe zijn, naast 3 weken in de Rode Kruis vakantiebungalow in Someren ook 2 weken afgehuurd op het Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. Voor informatie en aanmelding kan men bellen naar: Helmond tel.0492-537172 of 524354,  Deurne tel.0493-312934,  Asten tel.0493-692465 en Mierlo tel. 0492-663244.

 

Het Rode Kruis wil zich in 2014 ook aan de plaatselijke bevolking presenteren en zal daarbij tijdens een lokaal evenement in Helmond, Deurne, Asten en Mierlo presenteren. De data, tijd en plaats  hiervan zullen tijdig in de pers worden bekend gemaakt.  

Op zaterdag 13 september 2014 zal het Rode Kruis een openbare receptie houden in het verenigingsgebouw a/d Nachtegaallaan 215 te Helmond.

Tot slot, op zaterdag 4 oktober 2014 wordt voor alle vrijwilligers een gezellige en ontspannende middag georganiseerd en kan het jubileumjaar worden afgesloten.

 

 

Jubileumlogo.JPG