Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlemmermeer Dit doen we Noodhulp Sigma

Sigma

Wat doen de vrijwilligers

Er worden teams geformeerd vanuit de SIGMA, de Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie. Deze teams, bestaande uit 8 personen, nemen niet direct medisch werk over, maar hebben een ondersteunend karakter. Ze doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiënt als die even op vervoer moet wachten.
 

Het SIGMA-team:

• Assisteert bij de hulp aan slachtoffers waarvan een behandeling binnen  zes uur noodzakelijk is.
• Assisteert bij de bewaking van gestabiliseerde slachtoffer
• Assisteert bij de eerste hulpverlening aan slachtoffers die geen (directe)
• medische behandeling behoeven
Een aantal voorbeelden van waar de SIGMA is ingezet: Bij de poldercrash. Daarnaast hebben we verschillende demonstraties gegeven.
 

Opleiding

De HOC opleiding, Hulp bij Ongevallen en Calamiteiten, is gemaakt voor de vrijwillige hulpverleners, die naadloos aansluit op de werkwijze van de professionele diensten. Om deze diensten adequaat te kunnen assisteren is het van belang dat vrijwilligers met protocollen werken, dezelfde materialen kunnen toepassen en dezelfde werkwijze hanteren.
De opleiding bestaat uit 8 modules. De modules omvatten basiskennis en vaardigheden. Gedurende een jaar worden er 21 lessen van 2 uur gegeven, met daarnaast tijd voor zelfstudie.
 

Toelatingscriteria

Er zijn een aantal criteria voor de toelating tot de opleiding: een geldig EHBO diploma met de aantekeningen verbandleer en reanimatie, medisch goedgekeurd zonder beperkingen.
Er wordt ook gekeken naar zaken zoals: toestemming werkgever, afstand woonplaats werkplaats tot het verzamelpunt en inzetbaarheid.
VerWanten Informatie
Deze dienst bestaat uit verschillende facetten. Het is mogelijk dat de medewerkers worden ingezet in een call centre om vragen van het publiek te registreren en te beantwoorden. De medewerkers kunnen ook worden in gezet in een Opvang Centrum om de evacueerden te registeren te behoeven van de gemeente.
De vrijwilligers krijgen hiervoor een opleiding die een aantal avonden in beslag neemt.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Noodhulp kunt u contact opnemen via de website www.noodhulpkennemerland.nl