Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Wat kunt u doen Overige activiteiten

Overige activiteiten

Collecteren

Om mensen op vakantie te laten gaan, om benodigdheden aan te schaffen voor de recreatiemiddagen, om de rolstoelbus te laten rijden, om EHBO- en andere cursussen te geven en om alle andere activiteiten van het Rode Kruis te kunnen blijven doen, is heel veel geld nodig. 
 

Collectanten voor de jaarlijkse huis-aan-huis collecte zijn dan ook hard nodig om voldoende financiële middelen te verkrijgen. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar vrijwilligers die in de campagneweek van het Nederlandse Rode Kruis (in juni), op verschillende plaatsen in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal geld in willen zamelen. En u begrijpt: hoe meer vrijwilligers gaan collecteren, hoe meer geld we ontvangen om mensen echt te helpen!

    

Naast collectanten zijn wij ook op zoek naar wijkcoördinatoren. Een wijkcoördinator organiseert de collecte in de wijk waar hij/zij woont. Het werk van de wijkcoördinator wordt vergemakkelijkt als de persoon bekend is in de wijk en al personen kent die eventueel zouden willen assisteren tijdens de collecteweek.De taken

en van een wijkcoördinator zijn o.a. aanspreekpunt zijn voor collectanten in de wijk en in overleg met de collectanten straten toewijzen. Ook is de wijkcoördinator verantwoordelijk voor uitgifte en inname collectebussen. 

De wijkcoördinator wordt ondersteund door de collectecoördinator van de afdeling. Tijdsindeling en de keuze van de wijk wordt in overleg bepaald. U werkt zoveel mogelijk zelfstandig maar wanneer nodig en gewenst kunt u altijd een beroep doen op de collectecoördinator van de afdeling. Afhankelijk van de grootte van de wijk wordt ingeschat dat een wijkcoördinator gemiddeld zo’n 3 uur per week bezig is in de maanden mei en juni plus een extra tijdsinvestering gedurende de collecteweek zelf. Beschikt u over goede sociale vaardigheden en heeft u de wil en motivatie om met succes een wijk te verzorgen dan is de functie wijkcoördinator misschien iets voor u! Computerkennis van Word, Excel en e-mail is gewenst, maar niet noodzakelijk.

 

Voorlichting geven

De meeste mensen weten eigenlijk niet eens wat het Rode Kruis precies allemaal doet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom geven we voorlichting aan verschillende organisaties, instellingen, bedrijven en op scholen. Hierbij vertellen we onder andere over J. Henry Dunant, de oprichter van het Rode Kruis (zie foto) en het verdere ontstaan, de grondbeginselen, de activiteiten en projecten van het Rode Kruis. 

 

Hiervoor zijn een Beamer en Power-Point presentaties beschikbaar. Voor kinderen van de basisschool is leuk lesmateriaal beschikbaar. Dus als u op een leuke manier kan vertellen en natuurlijk kennis van het Rode Kruis heeft, is dit zeker iets voor u.            

Hand- en spandiensten

Naast de activiteiten die met een bepaalde regelmaat plaats vinden, zijn er ook activiteiten die alleen af en toe voorkomen. 

Dat zijn ondermeer:

  • Klein onderhoud aan het gebouw, de kantoorruimten en rolstoelbus

  • Onderhoud van de rolstoelen

  • Administratieve ondersteuning ondermeer bij de indeling van deelnemers aan de middagtochten

Dus als u een beetje handig bent en wat tijd over heeft, dan kunnen we uw hulp heel goed gebruiken!

Hulp bij kortlopende projecten 

Wanneer wij andere, tijdelijke projecten organiseren, hebben we natuurlijk ook uw hulp nodig. Het enige verschil is dat u weet dat uw hulp dan maar voor kortere tijd wordt gevraagd. Maar het is erg leuk om te doen, omdat het heel afwisselend is.