Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Wat kunt u doen Noodhulp Nationaal

Noodhulp Nationaal

​EHBO-hulpverlening

Bij allerlei uiteenlopende evenementen als Bevrijdingspop, Bloemencorso, Haarlemse Honkbalweek enz. wordt de hulp ingeroepen van het Rode Kruis bij de EHBO-hulpverlening. Want hoewel het altijd een gezellige boel is bij deze evenementen, kan er door de drukte, warmte of andere oorzaken natuurlijk altijd iets misgaan. Als iemand flauw valt, zich bezeert of onwel wordt, komen onze vrijwilligers in actie. Ze helpen de mensen zoveel ze kunnen en assisteren waar nodig ook het ambulancepersoneel. Hiervoor hebben de vrijwilligers natuurlijk wel een EHBO diploma nodig. Verbandleer, reanimatie en AED (automatische Externe Defibrillator) maken deel uit van de EHBO vaardigheden. Indien u nog geen EHBO diploma heeft, kunt u bij ons een EHBO cursus volgen. De EHBO cursus wordt in principe gratis aangeboden. Voor deelname aan de cursus betaalt u een borgsom van € 175,--. Zodra u geslaagd bent voor het EHBO diploma kunnen wij u gaan inzetten als vrijwilliger. De borgsom wordt teruggestort als u na het behalen van het diploma gedurende twee jaar minimaal 6 hulpverleningen per jaar heeft verricht en minimaal zes herhalingslessen EHBO en theorie en praktijk reanimatie/AED heeft bijgewoond. 

Rampenhulpverlening

Het Rode Kruis heeft drie taken in de rampenhulpverlening:

 

Medische assistentie (geen vacature)

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een rampenbeleid opgesteld, waarin alle voorkomende taken worden gedelegeerd aan verschillende instanties, waaronder het  Rode Kruis. Leden van de geneeskundige eenheid verlenen binnen een Geneeskundige Eenheid hulp bij rampen.

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat de vrijwilligers eerst een opleiding ‘Hulp onder Calamiteiten’ volgen. Voor toelating is het diploma EHBO incl. verbandleer en reanimatie een vereiste. Natuurlijk moet ook iedereen weten wat er van hem/ haar wordt verwacht. Om die kennis en de samenwerking op peil te houden wordt er een paar keer per jaar samen met professionele organisaties als de GGD, brandweer en ambulancediensten geoefend.

Opvang en Verzorging (geen vacature)

U kunt zich wel voorstellen wat een chaos er ontstaat als er een ramp gebeurt. Mensen zijn verstrooid en lopen door elkaar op zoek naar hulp of vermisten. Deze mensen moeten opgevangen worden. Want de eerste geestelijke en sociale opvang van de slachtoffers is van groot belang voor het verdere herstel na zo’n vreselijke gebeurtenis. De taak van het Rode Kruis is, om de slachtoffers op te vangen, te verzorgen en te verplegen. Daarvoor hebben we een zogenaamd ‘OV-team’. Dit team bestaat uit hulpverleners, logistieke, huishoudelijke en administratieve medewerkers, activiteitenbegeleiders, telefonisten, EHBO’ers en een voorlichter. Zij verlenen de eerste opvang en begeleiden de slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Om dit op een goede manier te kunnen doen verwachten wij wel van onze vrijwilligers dat ze eerst een cursus ‘Opvang en Verzorging’ volgen.

 

Dienst Verwanten Informatie

Gemeenten in Nederland, waaronder gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland, hebben een rampenregistratiesysteem in gebruik genomen. Via een speciaal telefoonnummer kunnen familie en vrienden informatie opvragen over hun dierbaren. Rode Kruis vrijwilligers registreren slachtoffers en matchen de gezochte personen met de geregistreerde personen. Vrijwilliger helpen slachtoffers bij het invullen van de registratieformulieren en voeren de gegevens in het computersysteem in.