Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Dit doen we Noodhulp in Kennemerland Opvang en Verzorging

Opvang en Verzorging

Het O&V-team is onmisbaar tijdens een ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij de ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacu├ęs.

Wat doen de vrijwilligers

Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek,  koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het O&V-team zorgt hiervoor.
 
Het kan ook voorkomen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slechtnieuws gesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

Opleiding

Iedere hulpverlener volgt de gecertificeerde basisopleiding O&V. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slecht nieuws gesprekken, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten. Er zijn herhalings en verdiepingslessen. De O&V teamleden komen 10 keer per jaar bijeen voor de opleiding en teambuilding. (Daarnaast draait het team mee bij grootschalige oefeningen met de gemeente en ketenpartners.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Noodhulp kunt u contact opnemen met het Rode Kruis Haarlem e.o. 023 - 5411611 of per e-mail
info@rodekruishaarlem.nl.