Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Dit doen we Noodhulp in Kennemerland Informatie

Informatie

registratie.jpgEen belangrijke taak ten tijde van een ramp of calamiteit is het registreren van de getroffenen. Wie zijn er betrokken bij de ramp? Is iedereen geëvacueerd uit het gebied? Belangrijke vragen waar wij het antwoord op kunnen geven door middel van een eigen registratie en -informatiesysteem  (I-RIS). Hiermee kan het Rode Kruis een zorgvuldige en efficiënte registratie van getroffenen bewerkstelligen.

We bieden de volgende ondersteuning:

  • Verwerken van registratieformulieren in het registratiesysteem (verwanten, gezochten, betrokkenen) en samenvoegen met lijsten aangeleverd door derden (politie, mortuaria, ziekenhuizen)
  • Matchen van verwanten en betrokkenen en het vrijgeven van de informatie
  • Ontdubbelen en samenvoegen van gegevens van betrokkenen
  • Verifiëren van de registraties met het GBA
  • Opstellen van overzichten en statistieken voor de besluitvorming en beeldvorming van de gemeente
  • Opstellen van lijsten van getroffenen om in eerste instantie verwanten te kunnen informeren en in een later stadium de betrokkenen nazorg te kunnen bieden.