Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Groningen Dit doen we Sociale Hulp

Zelfredzaamheid

Met het organiseren van diverse zelfredzaamheid (voorheen sociale hulp) activiteiten wil het Rode Kruis het sociale isolement van mensen doorbreken, eenzaamheid verminderen en vooral de zelfredzaamheid vergroten.

Op het gebied van het versterken van zelfredzaamheid zijn we medio 2013 gestart met een aantal nieuwe activiteiten:


- Rode Kruis aan Huis; een nieuwe vorm van activerend huisbezoek. Het
creëren of versterken van een netwerk waarop beroep gedaan kan worden
in tijden van nood staat hierbij centraal.

 

- Rode Kruis contactcirkel; de nieuwe vorm van de voormalige telefooncirkel. Het doel van het dagelijkse contact onderling is dat een deelnemer in geval van nood niet langer dan een etmaal onopgemerkt blijft. Bij een contactcirkel kunnen naast uiteraard de telefoon ook andere, moderne middelen worden ingezet (denk bijvoorbeeld aan sms, chatmogelijkheden, etc.). Een verschil met de telefooncirkel is verder dat er bij de contactcirkel géén vrijwilliger is die de cirkel dagelijks begint en eindigt.


- EHBO op maat; Het doel van EHBO op maat is om EHBO ook voor
bijzondere doelgroepen mogelijk te maken door ze in een korte tijd en
op behoefte kennis van EHBO op te laten doen.


- Cursus Sterk door je Netwerk; een aangepaste versie van de Cursus
Vrienden Maken, gericht op het vergroten van de eigen kracht en
zelfredzaamheid van de deelnemers, door hen vaardigheden te leren en
hen bij te brengen hoe ze hun eigen kracht kunnen benutten bij het
opbouwen en versterken van een sociaal netwerk.


- Cursus Risico's in en om het huis; een workshop om de bewustwording van
eventuele risico's in en om het huis te vergroten. Na deze workshop
weten de deelnemers met de informatie wat zij zelf kunnen doen in geval
van nood en voelen deelnemers zich aangesproken om deze boodschap
ook actief zelf uit te dragen.