Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Groningen Actueel Nieuws Succesvolle werkconferentie KernGezond Groningen
11 november 2013 |

Succesvolle werkconferentie KernGezond Groningen

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft in zijn toekomstvisie heldere kerntaken benoemd waar we de komende jaren onze focus op willen leggen:
- Hulpverlening (waaronder Noodhulp en bevorderen van zelfredzaamheid).
- Bevorderen van respect en hulpbereidheid.
- Fondsenwerving en Communicatie.
Een optimale verenigingsondersteuning is daarbij een randvoorwaarde.
Binnen de kerntaak Hulpverlening ligt in het verandertraject KernGezond vooral de focus op Zelfredzaamheid. De keuze voor het bevorderen van zelfredzaamheid heeft vragen opgeroepen in de vereniging wat dit betekent voor de Sociale Hulpactiviteiten. Niet iedere Sociale Hulp activiteiten past binnen de kerntaken. Op het gebied van het versterken van zelfredzaamheid wordt de komende jaren gestart met een aantal nieuwe activiteiten:
- Rode Kruis aan Huis; een nieuwe vorm van activerend huisbezoek. Het
creƫren of versterken van een netwerk waarop beroep gedaan kan worden
in tijden van nood staat hierbij centraal.
- Rode Kruis contactcirkel; een nieuwe vorm van de telefooncirkel. Het doel
van het dagelijkse contact onderling is dat een deelnemer in geval van nood
niet langer dan een etmaal onopgemerkt blijft.
- EHBO op maat; Het doel van EHBO op maat is om EHBO ook voor
bijzondere doelgroepen mogelijk te maken door ze in een korte tijd en
op behoefte kennis van EHBO op te laten doen.
- Cursus Sterk door je Netwerk; een aangepaste versie van de Cursus
Vrienden Maken, gericht op het vergroten van de eigen kracht en
zelfredzaamheid van de deelnemers, door hen vaardigheden te leren en
hen bij te brengen hoe ze hun eigen kracht kunnen benutten bij het
opbouwen en versterken van een sociaal netwerk.
- Cursus Risico's in en om het huis; een workshop om de bewustwording van
eventuele risico's in en om het huis te vergroten. Na deze workshop
weten de deelnemers met de informatie wat zij zelf kunnen doen in geval
van nood en voelen deelnemers zich aangesproken om deze boodschap
ook actief zelf uit te dragen.

De deelnemers aan deze Werkconferentie KernGezond kunnen terugkijken op een zinvolle en geslaagde bijeenkomst in het Van der Valk restaurant te Westerbroek.