Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Groningen en Haren Dit zijn we

Dit zijn we

Het Nederlandse Rode Kruis is een charitatieve organisatie, die zijn oorsprong vindt in 1867. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid.
 
De doelstelling van het Rode Kruis is een bijdrage te leveren aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wiens leven, gezondheid of waardigheid wordt bedreigd. Alle Rode Kruis activiteiten zijn gebaseerd op een visie, die verwoord is in onze grondbeginselen.
 
  • menslievendheid
  • onpartijdigheid
  • neutraliteit
  • onafhankelijkheid
  • vrijwilligheid
  • eenheid
  • algemeenheid

Missie

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creƫren een ruimte waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen.

Visie

Onze visie gaat ervan uit dat het merendeel van onze hulpverlening door vrijwilligers wordt verleend. De centrale drijfveer hierbij is hun betrokkenheid bij de medemens, hun gevoel van menslievendheid. Door vrijwilligers in te zetten mobiliseren wij de kracht van medemenselijkheid, "the power of humanity".