Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gooi en Vechtstreek Dit doen we Workshop Respect

Workshop Respect

19 april 2013 -  De afdeling Gooistreek-BEL van het Nederlandse Rode Kruis richt zich steeds meer op jongeren. Onlangs verzorgde zij samen met twee andere organisaties een workshop op college De Opmaat onder de titel:

WEDERZIJDS RESPECT

Het Nederlandse Rode Kruis werkt sinds vorige jaar met drie kerndoelen. Letterlijk staat 'het vergroten van respect en hulpbereidheid' genoemd als derde kerndoel in 'Op weg naar 2020'. Nita Gharbharan-Manurat ging de afgelopen maanden na op welke wijze de afdeling Gooistreek-BEL kan helpen dit doel te verwezenlijken. Daartoe heeft zij samenwerking gezocht met twee andere organisaties.

Ze nam contact op met de stichting MEE en Focus To. Samen kozen zij voor een opzet die jongeren kan helpen zich bewust te worden van het belang van wederzijds respect en onderling begrip. Aan dit soort programma's blijkt op scholen grote behoefte te bestaan. 

Ook jongeren merken dat de wereld om hen heen voortdurend verandert. Voor hen kan dat extra verwarrend zijn omdat op hun leeftijd het leven toch al zo woelig is.  Al die veranderingen maken hen onzeker, angstig zelfs. Soms slaat dat gevoel om in pestgedrag. Of die onzekerheid maakt hen zo kwetsbaar dat ze zelf doelwit worden van pesterijen. 

Het programma van de workshop probeert hen op een interactieve manier weerbaar te maken. Samen met de leerlingen wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat 'respect' eigenlijk betekent. Simpele oefeningen maken de jongeren bewust van hun innerlijke kracht. En ze leren hoe ze daarmee hun zwakke punten kunnen versterken. 

De workshop van afgelopen april was een pilot waaraan de eerste en de derde  klas van College de Opmaat in Hilversum meededen. Het is de bedoeling dat in toekomst ook op andere scholen dit soort themadag worden houden.

Wilt u meer informatie over deze workshop? Mail dan naar:

gooienvechtstreek@redcross.nl of bel 035-6922622