Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gooi en Vechtstreek Actueel Nieuws Resultaat collecte
17 september 2014 |

Resultaat collecte

<door Bert de Ridder, bestuurslid G+B/Portefeuillehouder Collecte>

Net zoals in voorgaande jaren, is ook dit jaar weer een nationale collecteweek gehouden. Dit keer in de week van 15 tot 21 juni. We (dat is de volledige afdeling Gooi en BEL) zijn de afgelopen jaren verwend met heel goede en steeds hogere opbrengsten. De opbrengst van dit jaar -nog altijd een ruime € 15.000 – is minder dan over de voorgaande jaren.

Belangrijkste oorzaak hiervoor is te vinden in de personele wisselingen in het organisatorisch en coördinerend kader. Hierdoor is in belangrijke kernen zoals Bussum niet gecollecteerd en dat drukt onmiddellijk het totaalresultaat. Organisatie en uitvoering van de collecte worden nog geëvalueerd tezamen met de coördinatoren, maar dit is voorzichtig mijn voorlopige conclusie. Des te meer waardering en lof van ons allen verdienen die coördinatoren en uiteraard hun collectanten die onder deze omstandigheden voor een respectabele opbrengst hebben gezorgd. Bij deze: dank voor jullie inzet en betrokkenheid.

Ondanks het mindere resultaat overheerst toch – in ieder geval bij mij – een goed gevoel bij de collecte en ook bij de opbrengst. De opbrengst komt immers volledig ten goede aan de lokale (sociale) activiteiten en met een dergelijke opbrengst kunnen toch heel veel activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen mede gefinancierd worden. Positief is dat er onder de vrijwilligers weer mensen zijn opgestaan die het (estafette)stokje van anderen hebben overgenomen en die, ondanks de korte termijn, met veel inzet, betrokkenheid en enthousiasme een goed resultaat hebben weten te behalen. Positief is ook dat een belangrijk deel van de ‘oude garde’ werkend op hun routine, maar zeker niet minder betrokken en enthousiast in hun woonkern en/of wijk een goed resultaat heeft gehaald.

De exacte opbrengst is ten tijde van dit schrijven nog niet bekend, omdat de procedure bij de bank is veranderd. Ik kom hier nog op terug. Rest mij een speciaal woord van dank uit te spreken voor Doortje Visser en Frans Kamman die geholpen hebben bij het ‘afstorten-plus’ van de collecteopbrengst bij de bank.