Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Goeree Overflakkee Actueel Nieuws Tyfoon Filipijnen, een jaar later - 2014
18 november 2014 |

Tyfoon Filipijnen, een jaar later - 2014

​Precies een jaar geleden, op 8 en 9 november 2013, raasde tyfoon Haiyan over de Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis helpt de inwoners nog steeds bij de wederopbouw van hun land. Wat hebben we tot nu toe precies gedaan?  

Meer dan 16 miljoen mensen werden getroffen door tyfoon Haiyan. Windstoten van 275 km per uur leidden tot zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen.  1,4 Miljoen woningen stortten in of raakten beschadigd. Vier miljoen mensen werden verdreven van huis en haard. Met de landbouwgrond werd ook de inkomstenbron van veel families vernield.

hulppakket-haiyan.jpg 

Tot op de dag van vandaag werkt het Rode Kruis uit man en macht om de slachtoffers van Haiyan te helpen. Direct na de verwoestende kracht van Haiyan verleende het Rode Kruis noodhulp. We gaven de mensen wat ze op dat moment het meest nodig hadden: onderdak en voedsel. Nu, één jaar na de ramp, zijn die noden niet meer zo groot en helpt het Nederlandse Rode Kruis met wederopbouw. Met onze hulp richten we ons specifiek op 20 dorpen in Leyte, één van de zwaarstgetroffen provincies. Wat hebben we tot nu toe precies gedaan?

Onderdak

Het Nederlandse Rode Kruis hielp al meer dan 15.000 families met tijdelijk onderdak of de reparatie van hun eigen huis. We deelden dekzeilen, tenten en andere noodmaterialen uit. En we verstrekten bouwpakketten waarmee mensen hun huizen konden herbouwen of herstellen. De eerste storm- en aardbeving-bestendige huizen zijn inmiddels opgeleverd. 8.000 families kregen hulpgoederen: we deelden zogenaamde NFI-sets uit, met dekens, plastic matten, een jerrycan (voor drinkwater) en een hygiënepakket met bijvoorbeeld zeep. Door de verstrekking van 5.000 lampen op zonne-energie hoefden families 's avonds niet in het donker te zitten.

Wederopbouw-haiyan.jpg 

Gezondheidszorg

Tyfoon Haiyan heeft veel schade veroorzaakt aan de bestaande gezondheidszorg. Veel ziekenhuizen en klinieken werden verwoest. In de noodhulpfase hebben we 12.800 muskietennetten uitgedeeld, die mensen beschermen tegen malaria. Met onze gezondheidskits, medicijnen en medische apparatuur konden klinieken zo'n 70.000 mensen bereiken. We hebben ruim 50.000 hygiënekits en 2.000 mamapakketten uitgedeeld met hygiëneproducten voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. We verwachten 3 gezondheidscentra te zullen herbouwen en 7 te repareren.

Levensonderhoud

Binnen 18 maanden na de ramp willen we ervoor zorgen dat enkele dorpen in Leyte weer in een eigen inkomen kunnen voorzien. Inwoners kunnen op dit moment al aan de slag in de huizenbouw. We geven trainingen en omscholing, bijvoorbeeld tot timmerman.  En we zetten leningen en spaarregelingen op voor de mensen waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

voedsel-na-haiyan.jpg 

Voedsel

Tijdens de noodhulpfase bereikte het Nederlandse Rode Kruis 4.450 mensen in de provincies Surigao del Norte en Eastern Samar met voedselsteun. De markt functioneerde hier en daar nog redelijk en daarom gaven we 30.999 families een subsidie om zelf voedsel te kopen. Op die manier zorgden we ervoor dat mensen te eten hadden, zonder dat we voedsel hoefden uit te delen.

Rampenmanagement

In de noodhulpfase reisden 6 Nederlandse noodhulpexperts naar de Filipijnen. Met hun kennis over logistiek, water, sanitatie en distributie werden zij ingedeeld in zogenaamde rampenbestrijdingseenheden. In de wederopbouwfase hebben we onze activiteiten verlegd naar rampenvoorbereiding.  We trainden vrijwilligers bij het maken van een rampenplan en oefenden deze rampenplannen. En we proberen onophoudelijk bestuurders en bewoners te overtuigen dat er vanwege de klimaatverandering nieuwe wetten en regels moeten komen. Dit alles om beter voorbereid te zijn op een natuurramp en het risico op een nieuwe ramp te verkleinen.

waterpunt-haiyan.jpg 

Programma-management

Hulp na een ramp vraagt een goed programma-management en vooral dat de hulpverlening op grote schaal goed, efficiënt en effectief verloopt. Wat betekent dit concreet? Er zijn mensen én middelen nodig om de hulpverlening op gang te brengen en goed te laten verlopen. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat die mensen en middelen er zijn; dat iedereen weet wat hij moet doen, en dat de goederen op de juiste plek komen.

Het Internationale Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt onderdeel uit van de internationale organisatie. Voor een totaalbeeld van hulverlening van het (Internationale) Rode Kruis kijk op http://www.ifrc.org/typhoon-haiyan