Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Goeree Overflakkee Actueel Nieuws Rode Kruis gaat ondersteuning bieden aan ongedocumenteerde migranten - 2015
31 augustus 2015 |

Rode Kruis gaat ondersteuning bieden aan ongedocumenteerde migranten - 2015

​Het groeiend aantal noodsignalen ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van ongedocumenteerden in Nederland zijn voor het Rode Kruis aanleiding om hen ondersteuning te gaan bieden. Uit onderzoek van de afdeling Opsporing en Ondersteuning wordt duidelijk dat ongedocumenteerde migranten in de praktijk veel barrières ervaren om daadwerkelijk de zorg te krijgen die zij nodig hebben. 

Het Rode Kruis vindt dat het de verantwoordelijkheid van zorginstellingen is om ook onder bijzondere omstandigheden adequate zorg te leveren, zoals aan ongedocumenteerden. (Lokale) overheden en hulporganisaties werken aan verbetering . Rode Kruis-vrijwilligers gaan deze organisaties en ongedocumenteerde migranten zelf, hierbij ondersteunen. Daartoe starten we deze zomer met activiteiten van het Project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM) in de regio Almere en omgeving.


OOM logo-Nederlands.jpg 


Doelgroep: ongedocumenteerde migranten
Naar schatting zijn er zo’n 100.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland; mensen die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Het is een zeer diverse groep met bijvoorbeeld seizoenarbeiders, huishoudelijke hulpen, au-pairs, uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. Zij leven vaak buiten het zicht van het publiek, bijvoorbeeld tijdelijk bij anderen in huis of in de gemeentelijke opvang. Velen van hen zijn één of meerdere malen in vreemdelingenbewaring verbleven, zonder dat zij veilig konden terugkeren naar hun herkomstland. Vooral zij met een klein netwerk lopen risico’s op uitbuiting en ervaren onzekerheid over voldoende voedsel, onderdak en de zorg die zij nodig hebben. 

Activiteiten
De projectactiviteiten zijn enerzijds gericht op ongedocumenteerde migranten zelf, en anderzijds op zorgverleners en andere stakeholders in het (regionale) netwerk. De doelen van de activiteiten zijn:

  • het verminderen van barrières bij de toegang tot zorg voor ongedocumenteerden;
  • het optimaliseren van effectieve zorgcontinuïteit en afstemming van zorg- en dossieroverdracht tussen ongedocumenteerden en hulp- en zorgverleners;
  • het vergroten van inzicht in de kwetsbaarheid en gezondheidsrisico’s van ongedocumenteerden;
  • het verbeteren van de veiligheid van ongedocumenteerde migranten.

Rol van het Rode Kruis
Netwerkpartners zien een duidelijke rol voor het Rode Kruis omdat wij juist vanwege onze onafhankelijke, onpartijdige en neutrale positie kunnen bijdragen aan (nood)hulp aan ongedocumenteerden en tevens bruggen kunnen slaan tussen partijen met verschillende opdrachten. 

Vacatures - heb je interesse?
Eind juli is de werving van nieuwe vrijwilligers in de regio Almere gestart om mensen te vinden die zich inzetten voor de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten. De vrijwilligersvacatures zijn beschikbaar gemaakt op de website van het Rode Kruis:http://www.rodekruis.nl/afdeling/flevoland/actueel/vacatures/migranten-hebben-uw-hulp-nodig en http://www.rodekruis.nl/afdeling/flevoland/actueel/vacatures/meer-informatie-.

Mocht je mensen uit de omgeving Almere kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een van de vrijwilligersfuncties, stuur dan vooral deze links door. Dank je wel!