Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Geleen e.o. Online aanvragen Prijzen en voorwaarden

Prijzen en voorwaarden

​​​​​

​​Voorwaarden hulpverlening door Het Rode Kruis afd. Geleen e.o.
 • ​Voor de hulpverleners en eventuele slachtoffers dient een droge, verwarmde ruimte met stromend water aanwezig te zijn. Bij buitenevenementen kunnen wij eventueel zelf voor een EHBO-post zorgen. Dit graag aangeven op het aanvraagformulier.
 • Het minimum aantal hulpverleners dat kan worden aangevraagd is 2.
 • De hulpverleners dienen van voldoende eten en drinken voorzien te worden. Indien zij hiervoor zelf kosten moeten maken zullen deze aan u worden doorberekend tot maximaal het onderstaande bedrag.
 • Bij grote evenementen, evenementen op meerdere locaties en toertochten kunnen wij die aanvullende maatregen treffen, welke wij noodzakelijk achten.
 • Voor aan- en afvoer van onze materialen maken wij, zo nodig, gebruik van ons eigen vervoer.
 • Alle kosten van bovenstaande maatregelen worden doorberekend volgens onderstaande lijst.
 • Bij een evenement van meerdere dagen worden onderstaande tarieven per dag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan het evenement kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Dienstdoende hulpverleners en de coördinatoren van onze afdeling hebben onbelemmerd toegang tot het evenement. Desgewenst kunnen zij zich legitimeren.
 • Als bij het evenement blijkt dat, ook na overleg met de organisatie, niet aan onze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij ons terugtrekken van het evenement. De eventuele consequenties hiervan zijn volledig ter verantwoording van de organisatie die onze hulp heeft ingeroepen. Alle eventuele extra kosten welke hiermee gemoeid zijn zullen worden doorbelast naar de organisatie.​
 • Voorgaande regel ontslaat de organisatie niet van het vergoeden van de door ons gemaakte kosten.

Wij willen u er op wijzen dat de hulpverleners van onze afdeling op vrijwillige basis hieraan meewerken. Zij ontvangen derhalve geen enkele vergoeding. 

Hetgeen door ons in rekening wordt gebracht dient uitsluitend als vergoeding van de kosten die onze afdeling maakt m.b.t. opleiding, kleding, verzekering, materiaal, vervoer etc.


​Tarieven 2017​​

 
​​Kostenpost Per dagBijzonderheden​
​Basisbedrag per inzet€ 0.- € 6,50 per vrijwilliger per uur. (Minimaal 2)
​Eten / Drinken€ 6.- ppInzetten < 5 uur, indien niet voldoende verstrekt.
Eten / Drinken€ 16.- ppInzetten > 5 uur, indien niet voldoende verstrekt.
​Rode Kruis Bus € 25.-​ + € 0,60 per verreden km.
​Rode Kruis Bus met voortent€ 35.-+ € 0,60 per verreden km. Reserveer 10 x 10 m.​ 
​EHBO Tent​ 35.-Vlakke ruimte reserveren, 10 x 10 m. !!
​Verbandmiddelen​ 5.-
Verbandmiddelen is een “PM” post o.b.v. de kostprijs van gebruikte materialen. (tape, hansaplast, betadine, etc)

 
​​Voor grote evenementen waarbij wij hulp van andere afdelingen nodig hebben gelden afwijkende tarieven.

​Hierover wordt u dan vooraf geïnformeerd.

 
Bovenstaande tarieven zijn alleen geldig in het daarboven vermelde jaar. Gebruikt u een oud formulier dan kunnen deze tarieven mogelijk zijn gewijzigd. 

 
Communicatieapparatuur t.b.v. uw eigen organisatie:
Via de provinciale verbindingsdienst van Het Rode Kruis: Dhr. Bonnema, tel. 06-55.15.04.77

 
Evenementen administratie:
p\a. Kinkenweg 13/a
6166 AM Geleen
 Te. 046 744 00 77​