Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Geleen e.o. Dit doen we Sociale Hulp

Sociale Hulp

Ouderen groep

 
 
 
Ouder worden, delen met elkaar
 
37 jaar leid ik in Geleen-Zuid een ouderengroep. Vele leden zijn gestorven; nieuwe leden erbij gekomen. De gemiddelde leeftijd steeg in de loop der jaren. Hiermee ook de behoefte om eenmaal per week naar de ouderenclub te gaan op Maandagmorgen. In het begin in het Dienstencentrum van het Plenkhoes, de laatste jaren in het lokaal van Vivantes aan de Wagenaarstraat. Wat veranderd is, is de loaktie. Deze lokatie is van Vivantes, zorgcentra. Wij vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouderzorg van P.I.W. en ik werk daar als Rode Kruismedewerker vanuit het sociaal veld. Een beetje ingewikkeld, maar het werkt. De nazorg is de zorg van beroepskrachten en vrijwilligers.


Ondanks deze inhoudelijk ingewikkelde toestanden voelen de ouderen zich prima thuis op de maandagmorgen, ook op de Dinsdag- en Donderdagmorgen bij de andere ouderenclubs geleid door Rode Kruismedewerkers. We praten, handwerken en ondersteunen elkaar bij problemen die we ondervinden. Van groot belang zijn enkele stappen naar buiten, een bezoek aan de breifabriek of lunchen met de kerst in Biesenhof. Wat niet verandert is het doorbreken van een soms eenzaam bestaan in een appartement, flat of woning. Weer of geen weer, per taxi, te voet met of zonder hulpmiddel verschijnen de dames telkens weer op de maandagochtend. Deze Rode Kruis activiteit is zodoende zeer zinvol en ik doe dit al die jaren met plezier vanuit een persoonlijke aandacht voor elke oudere. Mijn taak is breder dan de club leiden. Huisbezoekjes bij ziekten, of probleemtjes horen erbij. Vaak vallen de hulpvragen tussen wal en schip, omdat de professionals de vragen niet in het pakket hebben of slechts 10 minuten tijd. De contacten met de mantelzorgers vereisen ook extra aandacht. Het is dus van belang, dat Rode Kruismedewerkers een keuze blijven maken voor deze vaak alleenstaande en steeds oudere wordende medeburgers.
 


Het zou fantstisch zijn, wanneer jongeren als vrijwilliger in Rode Kruisverband in de nabije toekomst deze taken kunnen overnemen. Misschien dat stageprojecten voor middelbare scholieren een aanzet kunnen zijn voor verjonging in de sociale sector van het Rode Kruis in Westelijke Mijnstreek Zuid. Want ouder worden is prima, mits je je leven kunt delen met leeftijdgenoten en omstaanders van welke leeftijd dan ook!
 
Annie Schreurs