Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Geleen e.o. Actueel Nieuws Nieuwe voorzitter
14 augustus 2013 |

Nieuwe voorzitter

​​​Voorstellen van Harry Schmitz


 
Mag ik mij even voorstellen.

Onlangs ben ik door het bestuur van Het Rode Kruis WMZ benaderd met de
vraag of ik voorzitter wens te worden van de afdeling Westelijke Mijnstreek
Zuid. Door het vertrek van de heer J. Keulen is er binnen het bestuur een
vacature onstaan. Met genoegen heb ik aan dat verzoek gehoor gegeven
Het is thans aan de afdelingsraad om in te stemmen met mijn  benoeming
tot bestuurslid respectievelijk voorzitter van Uw afdeling

 
Ik ben in Geleen geboren (1946) en inmiddels al ruim 40 jaren woonachtig
in Limbricht. Getrouwd, 4 zonen en inmiddels 4 kleinzonen. Na afronding
van mijn HEAO- opleiding heb ik 25 jaren in het bedrijfsleven gewerkt
waarbij ik veelal leidinggevende (directie-) functies heb vervuld. In 1996
heb ik afscheid genomen van het bedrijfsleven en ben ik aan de Universiteit
Maastricht rechten gaan studeren. Na mijn afstuderen in 2000 ben ik
Gedurende ruim 12 jaren als advocaat werkzaam geweest. Begin 2013 heb
ik, na afronding van de opleiding tot NMI- registermediator, de advocatuur
vaarwel gezegd om me volledig toe te leggen op mediation, conflictbemiddeling

 
indien de afdelingsraad instemt met mijn benoeming tot bestuurslid/voorzitter
zal ik er alles aan doen om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken. 

 
Met vriendelijke groet,

 
Harry Schmitz