Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gelderland-Zuid Dit doen we Humanitair Oorlogsrecht

Humanitair Oorlogsrecht

​Zelfs oorlog kent grenzen. Dit uitgangspunt van het humanitair oorlogsrecht is voor miljoenen mensen van levensbelang. Het Rode Kruis is van oudsher de bewaker en promotor van dit rechtsgebied.

Wat is humanitair oorlogsrecht?

Het humanitair oorlogsrecht (HOR) bestaat uit regels die het doel hebben menselijk lijden tijdens conflicten te beperken en te voorkomen. Zo mogen burgers niet worden aangevallen en zijn bepaalde wapens verboden.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Rode Kruis maakt wereldwijd mensen bewust van het oorlogsrecht. Zo spreekt het Internationale Rode Kruis de autoriteiten aan op naleving van het oorlogsrecht en geeft zij voorlichting over de regels aan strijdende partijen. Maar het Rode Kruis draagt ook bij aan de verspreiding van kennis van de regels in gebieden waar geen oorlog heerst. Zo kent Nederland al decennialang vrede. Toch is kennis van het humanitair oorlogsrecht ook hier belangrijk. Het humanitair oorlogsrecht werkt alleen als respect ervoor al in vredestijd is bevorderd en in de wet is vastgelegd. 

Verspreiding van kennis van het Humanitair Oorlogsrecht in de regio

In Nederland lijkt oorlog ver weg, maar toch is het eigenlijk heel dichtbij. Jongeren in Nederland komen op allerlei manieren met geweld en oorlog in aanraking. Via kranten, internet, tv en films worden zij dagelijks geconfronteerd met verschrikkingen in gewapende conflicten als Syrië en Afghanistan. Toch weten jongeren het belangrijkste vaak niet: ook oorlogen hebben grenzen.

Gastles

Als vrijwilligers van het netwerk Humanitair Oorlogsrecht van het Rode Kruis geven wij gratis voorlichting op basis- en middelbare scholen, verenigingen en clubs. Tijdens een gastles staat centraal dat, ondanks de chaos en verschrikkingen, er tijdens een gewapend conflict tóch regels gelden. Een voorlichting wordt qua tijdsduur en niveau aan de doelgroep aangepast en kan bestaan uit een discussie, quiz, case studies, presentatie, posterproject, film, enz. De gastles is altijd interactief, praktisch en gericht op de actualiteit.

Maatschappelijke stage

Aan de gastles kan een maatschappelijke stage verbonden worden. Denk hierbij aan:

  • Het organiseren van een debat, een filmavond, een benefiet-dag of zorgen voor een hele week met activiteiten gelieerd aan het onderwerp.
  • Het organiseren van een stille demonstratie waarin aandacht wordt gevraagd voor het grote aantal burgerslachtoffers in huidige gewapende conflicten, overal ter wereld.
  • Het organiseren van de tentoonstelling ‘Kind onder Vuur!’ van het Rode Kruis op eigen school of op een basisschool of andere geschikte locatie in de buurt (eventueel in de week van de mensenrechten in oktober elk jaar).
  • Het organiseren van een bezoek aan het Humanity House in Den Haag. In dit nieuwe museum staan persoonlijke verhalen achter de noodhulp bij rampen en conflicten centraal.

Het aantal uren dat de maatschappelijke stage in beslag neemt is flexibel, van 1 tot 30 uur. De stages kunnen begeleid worden door vrijwilligers van het Rode Kruis of door medewerkers van de school zelf. Voor alle gastlessen en stages is er materiaal en een draaiboek beschikbaar.

Meer informatie of een gastles aanvragen?

Meer informatie over het humanitair oorlogsrecht, vindt u in de brochure. Ook vindt u meer informatie u op de landelijke site van het Rode Kruis.
Voor informatie over de gastles of maatschappelijke stage kunt u contact opnemen met Theodora van Boven, regio-coördinator humanitair oorlogsrecht Gelderland-Zuid (tvanboven@rodekruis.nl).