Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gelderland-Zuid Actueel Nieuws Werkconferentie 'SAMEN DOEN'
27 november 2014 |

Werkconferentie 'SAMEN DOEN'

​Werkconferentie ‘SAMEN DOEN’, inspirerende, gezellige en prikkelende bijeenkomst​

Op 15 november jl. was het zover: de tweede werkconferentie van 2014 vond plaats in het Fruitpark in Ochten. Maar liefst 32 vrijwilligers uit 9 verschillende afdelingen waren vertegenwoordigd, een fantastische opkomst! Onder leiding van professionele improvisators Gijs van Bilsen (Pentascope) en Henk van der Steen (Troje) bogen zij zich samen met het districtsbestuur over de thema’s gezond communiceren en samen doen. Hoe je door goed naar elkaar te luisteren en met elkaar te communiceren voor verbinding en betrokkenheid zorgt.

Het district Gelderland-Zuid is behoorlijk uitgestrekt. Er zijn grote en kleine afdelingen. Afdelingen organiseren verschillende activiteiten en werken vaak binnen de eigen afdelingsgrenzen. Het is dus niet zo gek dat er niet altijd evenveel verbinding is tussen de afdelingen. Toch is het Rode Kruis één organisatie, waarin alle vrijwilligers hetzelfde doel voor ogen hebben: Menselijk leed verzachten en voorkomen.

Introductie

Dat iedereen er zin in had bleek al bij aankomst op de locatie. Met een kop koffie en een Ochtens appelpuntje in de hand werden oude en nieuwe(re) gezichten begroet en raakte men meteen met elkaar in gesprek. Ondertussen kreeg iedereen een willekeurige naam-badge. Eerste opdracht van de dag: Vind de persoon die bij de naam hoort. Een leuke manier om erachter te komen wie wie is en weer met andere mensen in contact te komen.
Wie eenmaal de juiste naam-badge gevonden had mocht naar boven voor de aftrap van het programma.

 

Vijf groepen van 6 tot 7 vrijwilligers kregen de opdracht om binnen een bepaald tijdsbestek van elkaar te weten te komen: Waar zijn we goed in? Waar kunnen we hulp bij gebruiken? Wat verwachten we van deze dag? Waar zijn we trots op? Hoe communiceren we? Wat volgde was een vrolijke chaos waarbij iedereen met stift en papier in de aanslag contact legde met andere groepen om de antwoorden in kaart te brengen. De resultaten werden daarna per groepje in twee minuutjes gepresenteerd. We blijken bijvoorbeeld allemaal trots te zijn op onder meer de betrokkenheid van de Rode Kruisers, de EHBO-cursussen en de bijzondere vakanties. Ook zoeken we allemaal manieren om meer vrijwilligers aan te trekken en de (onderlinge) communicatie te verbeteren. Het was mooi om te zien dat we dus eigenlijk allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan en dat iedereen zoekt naar de verbinding en positieve energie.

Meebewegen en stabiliteit

Daarna namen Gijs en Henk het woord. Zij legden uit dat omdat veranderingen sneller gaan dan we kunnen bijbenen, we anders moeten leren kijken naar en omgaan met situaties. Waar we voorheen tijd hadden om een stappenplan uit te zetten voor de toekomst is het nu van belang dat we meteen meebewegen. Een modern en succesvol bedrijfs-format dat op een nieuwe manier werkt en meebeweegt met de vraag/aanbodsituatie zijn online platforms zoals AIRBNB. Er werd kritisch nagedacht over wat dat allemaal betekent voor het Rode Kruis.

 Enerzijds lijkt het een platform waartoe mensen die (nood)hulp nodig hebben zich kunnen wenden. Als zij dit doen krijgen ze direct hulp. Als ’s nachts de telefoon gaat omdat er 150 studenten door een plafond zijn gezakt, rukt het Rode Kruis meteen uit. De link met de cliënt is in die zin dus direct. Anderzijds: al die EHBO-ers, noodhulpverleners en ondersteuners zijn mensen die worden getraind en voorbereid op die situaties. Zonder dat is adequate hupverlening onmogelijk. Er moet dus worden gezocht naar een balans tussen meebewegen en een stabiele kern. Met deze stof tot nadenken begon de pauze.

Mooie verhalen

Vervolgens begon het tweede deel van het programma. In steeds wisselende groepjes werden verhalen en ideeën uitgewisseld. Iedereen kreeg een aantal minuten de tijd om door een verhaal te vertellen waar hij of zij trots op is. En dan blijkt weer hoe sterk het Rode Kruis hart klopt. Zo raakt een afdelingsbestuurder geëmotioneerd als hij vertelt hoe trots hij is dat een ernstig ziek collega-bestuurslid heeft kunnen genieten van een door het Rode Kruis georganiseerde bijzondere vakantie. Een andere bestuurder vertelt dat hij al ruim 40 jaar betrokken is bij het Rode Kruis. Samen met zijn vrouw bij de vereniging gegaan om te kunnen handelen als er iets met een van de kinderen zou gebeuren. Hij geeft aan met hoeveel trots en plezier hij EHBO-lessen op basisscholen verzorgt en graag meer vrijwilligers zou willen binden aan het Rode Kruis. Een jonge vrijwilliger blijkt daar nu net heel goed in zijn! Hij vertelt hoe trots hij is dat er in zijn afdeling ontzettend veel jeugdleden zijn en voegt toe dat hij graag activiteiten en ideeën wil delen. Ideeën zijn er ook genoeg bij de Studentendesk, die een heel scala aan grote en kleine activiteiten organiseren in hun standplaats in Nijmegen.

Het is slechts een greep uit de vele mooie verhalen die er op deze zaterdagochtend in november zijn verteld. Als afsluiting werd iedereen verzocht om één mooi verhaal door te vertellen aan alle collega’s die vandaag niet aanwezig konden zijn.

Op naar de volgende werkconferentie!

Tijdens de afsluitende lunch nam voorzitter van het district Dedan Schmidt nog kort het woord om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst en inzet. Ook werden sprekers Henk en Gijs en de organisatie van de werkconferentie nog even in het zonnetje gezet met een Rode Kruis bes-plant. Daarna keerde iedereen met een hoofd vol indrukken en ideeën terug naar huis. In conclusie: Een zeer geslaagde werkconferentie! We zien en spreken elkaar weer in het district!