Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gelderland-Zuid Actueel Nieuws VRIJWILLIGERSOPROEP VAARTOCHT VSN 14 JUNI
26 mei 2014 |

VRIJWILLIGERSOPROEP VAARTOCHT VSN 14 JUNI

​Op 14 juni 2014 organiseert de ‘Vereniging Spierziekten Nederland’ (VSN) een vaartocht met de J. Henry Dunant. Tot nu toe hebben 225 mensen zich voor deze vaartocht aangemeld. Deze mensen hebben een (ernstige) spieraandoening. Ze hebben een beperkte mobiliteit of zijn afhankelijk van een elektrische rolstoel (ongeveer 55 mensen).

Omdat VSN uit eigen gelederen niet voldoende vrijwilligers beschikbaar heeft -16 vrijwilligers- heeft VSN het Rode Kruis afdeling Tiel e.o. gevraagd het aantal vrijwilligers minimaal aan te vullen tot 25. Volgens de protocollen van het Rode Kruis dienen er bij een dergelijke groep mensen minimaal 9 ervaren Rode Kruis-vrijwilligers aanwezig te zijn, die ervaring hebben met de gang van zaken op de J. Henry Dunant. Zonder dit aantal mensen en de vereiste ervaring kan de vaartocht helaas niet doorgaan.

Tijdens de vaartocht bestaan de taken voor de vrijwilligers voornamelijk uit het bedienen van de mensen door het schenken van koffie en thee of andere drankjes en hapjes. Bij goed weer zitten de mensen ook op het dek. Dat betekent een zekere fysieke belasting voor de vrijwilligers, omdat zij de mensen via de trappen zullen bedienen. Houd hier rekening mee voordat je je aanmeldt!

Het programma op 14 juni 2014  ziet er als volgt uit:

De aanvangstijd voor de vrijwilligers is 11:45 uur. Om 12:00 uur komen de mensen aan boord. Om 13:00 uur begint de vaartocht vanaf de Waalkade in Tiel naar Zaltbommel. Om 17:00 uur wordt de J. Henry Dunant weer aan de Waalkade in Tiel verwacht.

Aanmelding:

Mocht je op deze dag beschikbaar zijn en wil je deze mensen een leuke en onvergetelijke vaartocht bezorgen, geef je dan op bij Eduardo Wacquier. Dit kan per mail, eduardo.wacquier@rodekruistiel.nl. VSN wenst graag op korte termijn uitsluitsel te krijgen of de vaartocht door kan gaan. Daarom ontvangen we jouw aanmelding graag zo snel mogelijk.

Tot 14 juni 2014!

Hartelijke groet,

Mede namens het afdelingsbestuur Rode Kruis Tiel e.o.
Eduardo Wacquier,
Secretariaat