Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gelderland-Midden Dit zijn we

Dit zijn we

De landelijke uitgangspunten van het Rode Kruis worden dicht bij huis uitgewerkt en ingevuld door de afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen aandachtspunten en activiteiten. Hieronder het overzicht van de afdelingen die behoren tot district Gelderland-Midden. Klik op een naam voor informatie over het Rode Kruis bij u om de hoek.
Taken districtsbestuur
De landelijke uitgangspunten zijn leidend voor al onze districtsactiviteiten de komende tijd. Deze doelen kunnen we alleen bereiken als aan randvoorwaarden is voldaan die het fundament zijn van de strategie en de leidraad vormen voor onze organisatie:
1. Effectieve samenwerking, binnen de vereniging en met partners buiten het Rode Kruis.
2. Humanitaire diplomatie, inclusief pleitbezorging.
3. Een sterke vereniging, een slagvaardige organisatie. De rol van het districtsbestuur is met behulp van coördinatie, communicatie en sturing, afdelingen te helpen de doelen te realiseren. Ook ziet het bestuur het als haar taak intermediair te zijn tussen het verenigingskantoor en haar beroepskrachten en de afdelingen, zodat ontwikkelingen goed worden gecommuniceerd en geïmplementeerd.
Het districtsbestuur neemt deel aan alle afdeling overstijgende bijeenkomsten. Voorts ziet zij het als haar taak regelmatig afdelingen en haar bestuurders op die nieuwe ontwikkelingen voor te bereiden door workshops en studiedagen te organiseren
Yvonne Burgersdijk, secretaris van het district, fungeert als contactpersoon.
U kunt haar ​bereiken per e-mail yburgersdijk@rodekruis.nl
of telefonisch 06 - 44 13 66 49.