Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gelderland-Midden Dit doen we Noodhulp

Noodhulp

 EHBO

Download nu de EHBO app

Noodhulp omvat als eerste het ondersteunen van professionele hulpdiensten in geval van rampen zoals het mosterdgas-incident in Ede of de brand in het centrum van Barneveld, maar ook bij bijvoorbeeld een (dreigende) overstroming bij hoog water in de Rijn en/of IJssel. Bovendien vindt je Rode Kruis vrijwilligers bij festivals zoals de Nijmeegse vierdaagse of de 4/5 mei herdenking in Wageningen.

Onder Noodhulp vallen de volgende activiteiten:

  • Sigmateams (vanaf  2016 Noodhulpteams)

SIGMA-teams staat voor  snel inzetbare groep medische assistentie, die door de GHOR worden opgeroepen als ze nodig zijn en dan met een uur ter plaatse zijn.

Door de verandering in de landelijke benadering van Grootschalige Geneeskundige Bijstand verandert de complementaire taak van het Rode Kruis. Sigmateams worden straks noodhulpteams. Ze worden ook ingezet op festivals,

  • EHBO Rode Kruis evenementen-hulpverleners

Hoogwaardige EHBO hulpverleners werken op festivals samen met de Noodhulpteams. Denk bijvoorbeeld aan de 4-daagse van Nijmegen en de 4/5 mei herdenkingen in Wageningen. Hierdoor kunnen zij hun praktische vaardigheden op peil kunnen houden. Ook kunnen zij zo oefenen in realistische omstandigheden, zodat ze tijdens echte rampen goed inzetbaar zijn. De wijze van optreden en het opleidingstraject voor deze teams wordt op dit moment nader uitgewerkt.

  • bevolkingszorg-vrijwilligers

In de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden levert het Rode Kruis steun aan de gemeentes bij de opvang van de lokale bevolking en/of passanten bij een ramp. Deze bevolkingszorg-vrijwilligers helpen met het opvangen van grote groepen mensen die tijdelijk hun woonomgeving moeten verlaten door een ramp en worden opgevangen in bijv. een sporthal.

Voor situaties waarin veel "handjes" nodig zijn, bijv. bij een overstroming heeft het Rode Kruis www.ready2help.nl opgezet. Hierdoor kun worden geput uit een grote groep vrijwilligers die bereid zijn om te komen helpen en waaruit we als dat nodig is ook specifieke vaardigheden kunnen selecteren.

  • "Ik ben veilig"- website

Met behulp van deze website kunnen  mensen in een noodsituatie snel aan hun familie laten weten dat ze OK zijn. Aan de andere kant kunnen familieleden en andere bekenden op deze site zoeken of een bekende die zich in de noodsituatie kan bevinden OK is.

  • Rode Kruis EHBO-app en EHBO cursussen

Met behulp van deze app voor smartphone of tablet naast zich kan  iedereen  basis- EHBO verlenen, tot dat de professionele hulpverleners aanwezig zijn Daarnaast organiseren we binnen het district op verschillende plaatsen diverse EHBO cursussen. Binnenkort vind u hier een link naar de cursussen in Gelderland Midden. Tot die tijd verwijzen we graag naar de landelijke Rode Kruis EHBO shop

  • tracing-vrijwilligers

Tracing vrijwilligers helpen familieleden die elkaar zijn kwijt geraakt na een ramp in Nederland of elders in de wereld, waardoor zij hebben moeten vluchten.  Zij proberen via het internationale Rode Kruis-netwerk deze mensen weer met elkaar in contact te brengen.