Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Enschede Dit zijn we Rode Kruis Enschede

Rode Kruis Enschede

Het Rode Kruis Enschede wordt gedragen 140 vrijwilligers. Onze afdeling zou niet kunnen bestaan zonder onze vrijwilligers. Door hun enthousiasme en fantastische inzet kunnen wij steeds meer mensen helpen en blijven helpen. Daarnaast wordt de afdeling op professionele wijze ondersteund door een beroepskracht, die ons helpt bij de lokale fondsenwerving, relatie- en projectmanagement.

District Twente

Samen met twaalf afdelingen in Twente behoort de afdeling Enschede tot het district Twente. Het district fungeert als tussenlaag tussen het Algemene Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis en de 357 afdelingen. Het districtsbestuur organiseert twee maal per jaar een districtsraad waar afgevaardigden vanuit alle afdelingen in plaatsnemen. Daarnaast is er veelvuldig overleg tussen het district en de afdelingen.