Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Enschede Dit doen we Sociale Hulp

Zelfredzaamheid in noodsituaties


EHBO op Maat

Het doel van EHBO op maat is het versterken van zelfredzaamheid bij mensen die in noodsituaties meer risico lopen. Het gaat om het versterken van kennis, vaardigheden en het netwerk. Zo houden mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, omdat zij beter kunnen anticiperen op en handelen tijdens grote of kleine noodsituaties.Rode Kruis aan Huis

Bij Rode Kruis aan Huis gaan we samen met de deelnemers aan de slag om de veiligheid in en om het huis te vergroten. Daar vinden namelijk de meeste ongevallen plaats. Wist u bijvoorbeeld dat er meer mensen (blijvend) letsel oplopen door ongelukken in en om het huis dan in het verkeer? Door eventuele risico’s inzichtelijk te maken en te beperken zijn dit soort ongelukken in veel gevallen te voorkomen. Goede voorbereiding is dan wel een belangrijke voorwaarde.Contactcirkel

Met de toenemende vergrijzing en het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, verwacht VeiligheidNL dat het aantal valincidenten onder ouderen in de t​oekomst sterk zal stijgen. Het Rode Kruis vreest dat het aantal ouderen dat bij een val in huis verstoken blijft van hulp hierdoor ook zal toenemen. In het ergste geval met dodelijke afloop tot gevolg. Ouderen die deelnemen aan een Contactcirkel bellen elke ochtend de volgende deelnemer in de cirkel, totdat de cirkel rond is.Workshop risico's in en om het huis

In deze workshop bespreken deelnemers noodsituaties die 
ze hebben meegemaakt of mogelijk kunnen meemaken,
onder begeleiding van een Rode Kruis vrijwilliger. De vrijwilliger 
bekijkt samen met de deelnemers wat de mogelijke oplossingen 
kunnen zijn en helpt bij het opstellen van een persoonlijk noodplan. Sterk door je Netwerk

Ongeveer een miljoen Nederlanders heeft een zeer beperkt sociaal netwerk. Een verhuizing, scheiding, ziekte, het overlijden van familieleden of verlies van werk zijn vaak redenen waardoor hun netwerk (geleidelijk) is afgenomen. Ze weten niet meer zo goed hoe ze nieuwe contacten aan kunnen gaan, met als gevolg dat er steeds minder relevante contacten overblijven.Het Rode Kruis wil mensen helpen om deze situatie te doorbreken en heeft hiervoor de cursus ‘Sterk door je netwerk’ ontwikkeld.


Rode Kruis Enschede
Telefoon: 053 4313036
Contactpersoon: Ans Peterink, coordinator zelfredzaamheid, Rode Kruis Enschede
Email: apeterink@rodekruis.nl