Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Eindhoven Actueel Nieuws Kluscontact in November 2013 weer van start!
14 oktober 2013 |

Kluscontact in November 2013 weer van start!

Studenten van het SUMMA College en Fontys Hogescholen Eindhoven gaan in november a.s. weer van start bij KlusContact van het Rode Kruis Eindhoven
In het kader van een beroepsoriënterende stage is wekelijks een tiental studenten actief om  thuis hulp te bieden bij vragen van sociale -en praktische aard, b.v. wanneer er sprake is van eenzaamheid en/of omdat men zelf onvoldoende in staat is, vanwege een beperking, om kleine praktische klussen te doen en als er daarbij sprake is beperkte financiële middelen.

Zou u hiermee geholpen zijn? De student biedt een luisterend oor, een gezellig praatje, heeft tijd voor een wandeling of een spelletje, maar zal ook proberen u te stimuleren om zelf actief te gaan werken aan verbetering van de eigen situatie: samen bespreken wat u graag zou willen en samen op zoek gaan naar een oplossing. En u heeft daarbij gedurende 10 weken een maatje aan uw zijde.

Zo  probeert KlusContact te bewerkstelligen dat mensen zich minder eenzaam voelen, een zinvolle dagbesteding hebben, actief kunnen deelnemen aan activiteiten en maatschappelijk betrokken blijven.
Bij de praktische klussen kan gedacht worden aan eenvoudige karweitjes zoals het vervangen van een kapotte lamp, maar b.v. ook praktische ondersteuning bij het doen van boodschappen. Ook hier wordt samen gezocht naar structurele oplossingen.  
Voorop staat dat studenten geen hulpverleners zijn! Ondersteuning in een therapeutisch proces wordt niet geboden en de inzet van de student is kortdurend.
Het bijzondere aan Kluscontact is het wekelijks contact  met een jonge student(e); een ontmoeting en samenwerking tussen generaties!

Belangstelling? Of heeft u behoefte aan nadere informatie? Neem dan gerust contact op met het Rode Kruis Eindhoven. U kunt zich aanmelden bij KlusContact,
Willem van Konijnenburglaan 6, 5613 DW Eindhoven.
Tel.: 040 2443311.​