Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Eijsden-Margraten Actueel Vacatures

Vacatures

Gezocht bestuurslid Respect en Hulpbereidheid                     

 

Per direct zijn wij op zoek naar een gedreven bestuurslid voor Het Rode Kruis, Afdeling Eijsden-Margraten. Deze vrijwilligersfunctie staat geheel in het teken van het nieuwe aandachtsgebied Respect en Hulpbereidheid. Het bestuurslid heeft zowel uitvoerende als aanstuurende taken. De bestuursvergaderingen vinden plaats binnen de plaats Eijsden. Geïnteresseerd in deze vacature of heeft u vragen? Stuur een mail naar info@rodekruiseijsdenmargraten.nl – onder vermelding van Vacature Bestuurslid Respect en Hulpbereidheid.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​Context Bevorderen van Respect en Hulpbereidheid
Het Rode Kruis streeft naar een samenleving waarin burgers naar elkaar omzien. Dit sluit naadloos aan op het huidige overheidsbeleid waarin de ‘participatie samenleving’ als een belangrijk uitgangspunt wordt genomen. De overheid wil een klimaat scheppen waarin burgers onderling meer met elkaar gaan samenwerken en elkaar ondersteunen wanneer dit nodig is. Het Rode Kruis draagt vanuit R&H hierin bij, door de samenleving te inspireren dat je als burger kunt helpen wanneer een
noodsituatie plaatsvindt (vanuit het perspectief hulpbereidheid). Daarnaast draagt het Rode Kruis bij aan een klimaat waarin geen onderscheid wordt gemaakt wie de hulpvrager is (vanuit het perspectief respect).


Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Ver weg en in de buurt. Vanuit menslievendheid bieden wij hulp aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dit doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Bij een noodsituatie kunnen veel mensen wel wat extra hulp gebruiken. Door middel van educatie en voorlichting willen we de hulpbereidheid en de betrokkenheid bij mensen in nood vergroten.


Definitie Bevorderen van Respect en Hulpbereidheid
Als Rode Kruis streven wij overal ter wereld naar een samenleving waar de mensen elkaar willen en kunnen helpen, ongeacht de noodsituatie en de persoon.

□ Willen en kunnen: Tijdens noodsituaties ontstaan vaak onverwachte afhankelijkheidsrelaties tussen personen die elkaar vaak niet kennen, waarbinnen wel direct gehandeld moet worden. Dit vraagt in deze dynamische wereld om burgers die, vanuit vertrouwen, elkaar helpen of hulp kunnen ontvangen.
□ Ongeacht de noodsituatie: Het meest kenmerkende van een noodsituatie is dat het bedreigend is en dit vraagt om een directe en actieve handeling vanuit de betrokken omgeving. Daarnaast speelt preventie, het zoveel mogelijk voorkomen van een noodsituatie, ook een belangrijke rol.
□ Ongeacht de persoon: Een persoon die zich in een noodsituatie bevindt heeft, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst, politieke overtuiging en geaardheid altijd recht op het ontvangen van hulp.


Een fietsongeluk, een conflict op straat, een omgeslagen rubberboot met kinderen, een treinongeluk, een natuurramp.
Iedereen kan in een noodsituatie terechtkomen. Gelukkig zijn er overal en altijd helden die in een noodsituatie het verschil maken. Zij overwinnen hun angst en bieden spontaan de helpende hand.

 Vacatures bij Rode Kruis afdeling Eijsden-Margraten