Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Ede Wat kunt u doen Donateur worden

Donateur worden

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging. En een vereniging kent leden, die ons financieel steunen. Leden hebben rechten en plichten. Het belangrijkste recht van de leden is dat zij de vergadering van de Afdelingsraad van hun afdeling mogen bijwonen, daar het woord kunnen voeren en in die vergadering hun stem mogen uitbrengen. Zij hebben daarmee direct invloed op het beleid van hun afdeling.
Daar staat tegenover dat zij de plicht hebben jaarlijks hun contributie (in de statuten 'bijdrage' genoemd) te betalen. Een lid bepaalt zelf de hoogte van de jaarlijkse contributie. Bovendien worden de leden geacht zich te gedragen overeenkomstig de normen en waarden van het Rode Kruis, zoals verankerd in de grondbeginselen.

Zijn de vrijwilligers lid van hun afdeling?
Vrijwilligers kunnen (gratis) lid van hun afdeling worden. Het is niet verplicht.
 
Donateurs
Donateurs zijn individuen ('natuurlijke personen') of organisaties en bedrijven ('rechtspersonen') die uitdrukkelijk hebben toegezegd de plaatselijke afdeling financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Anders dan de leden, hebben donateurs geen toegang tot de Afdelingsraad van de afdeling. Er is nog een belangrijk verschil met de leden. De Afdelingsraad van de afdeling kan voor haar donateurs wél een minimumbijdrage vaststellen!
 
Iemand kan er zelf voor kiezen lid of donateur te worden. Om het bij het werven van nieuwe gevers niet onnodig ingewikkeld te maken, worden zij geworven als donateur van het Rode Kruis. Mocht je als lid/donateur je status willen wijzigen dan kan dat online of  telefonisch bij de afdeling Contact & Administratie in Den Haag (070-44 55 888)