Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Ede Dit doen we vakanties

vakanties

Bijzondere vakanties

Het Rode Kruis organiseert vakanties voor mensen, die door noodzakelijke lichamelijke, psychische en/of sociale verzorging niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich in om u van een onbezorgde vakantie te laten genieten.
 Vakantiegasten met een chronische ziekte, een handicap of dementie kunnen bij het Rode Kruis terecht. Ook voor gezinnen met een ziek kind en echtparen en samenwonenden van wie één van beiden gehandicapt of ziek is, worden vakanties georganiseerd.
Als u hierover meer informatie wilt of u wilt zich hiervoor inschrijven, neem contact op met het Nederlandse Rode Kruis Ede, 0318-504117  of per e-mai:l alicevanelven@hetnet.nl

Bootreis voor ouderen

Veel ouderen hebben niet de mogelijkheid er een dagje op uit te gaan. Ze hebben niemand om mee te gaan of het vervoer is een probleem. Dit terwijl zij nog graag een dagje erop uit gaan. De afdeling Ede van het Rode Kruis organiseert jaarlijks een dagbootreis voor hen. In 2011 vindt de boottocht in de nazomer plaats.
Als u hierover meer informatie wilt, neem contact op met het Nederlandse Rode Kruis Ede, 0318-504117  of per e-mail: alicevanelven@hetnet.nl

Vervoer

Voor mensen die door handicap of ziekte afhankelijk zijn van anderen regelt het Rode Kruis Ede  vervoer. Zeven dagen per week kan een rolstoelgebondene, mobiel gehandicapte of een aan bed gebondene op aanvraag worden vervoerd.
Voor meer informatie of reserveringen kunt contact opnemen met  Hans Sheridan (tel.nr. 0318 – 639449) of stuur een e-mail naar hanssheridan@planet.nl
 

Jeugd

Voorlichtingsles basisschool
Slachtoffers in het Midden-Oosten door een gewelddadig conflict; slachtoffers na overstromingen in Azië; gijzelaars in Afghanistan. Beelden die op het journaal te zien zijn. Daarbij komen vaak ook de hulpverleners van het Rode Kruis in beeld. Deze belangrijke internationale hulp is bij de meeste mensen wel bekend. Minder bekend bij het grote publiek is dat het Nederlandse Rode Kruis het gehele jaar door actief is op nationaal en lokaal niveau om mensen te helpen.
Op basisscholen worden voorlichtingslessen gegeven over het Rode Kruis. Het ontstaan, de grondbeginselen en de vele projecten waarmee het Rode Kruis veel mensen helpt  in Ede.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martha Jansen, 0318- 617631 of per email mdjcjansen@12move.nl
 

 Jeugdvakantiekamp

We organiseren vakanties voor (kans)arme kinderen in de Voorjaarsvakantie.
Via de Voedselbank en scholen kunnen kinderen zich aanmelden voor een geheel verzorgde midweek op Terschelling
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martha Jansen, 0318- 617631 of per email mdjcjansen@12move.nl

​Met een maatschappelijke stage maken middelbare scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving   De bedoeling is, dat
• leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen;
• leerlingen meer respect voor anderen krijgen
• leerlingen zich meer bewust worden van hun omgeving
• leerlingen zich door de Maatschappelijke  stages tot actieve burgers  ontwikkelen
Maatschappelijke stages bij het Rode kruis Ede zijn mogelijk bij  de contactmiddagen op woensdagmiddag, met rolstoelwandelen, folders maken en verspreiden, helpen collecteren en voorlichting geven op school.
Voor meer informatie kunnen scholieren contact opnemen met Marjo Hamminga,  0318- 630739 of per email: hamkoops@zonnet.nl