Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Ede Dit doen we O-en-V

 

Opvang en Verzorging

Het O&V-team is onmisbaar tijdens een ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij de ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacu├ęs.
 
Wat doen de vrijwilligers?
Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek,  koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het O&V-team zorgt hiervoor.
Het kan ook voorkomen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slechtnieuwsgesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.
De omstandigheden van de calamiteit vraagt om flexibiliteit van de hulpverleners. De ene keer staan hulpverleners in een sporthal om mensen onderdak te bieden. De andere keer verlenen ze op straat de eerste opvang.
.

Opleiding

Vrijwilligers van het O&V-team zijn in het bezit  van een Eerste Hulp diploma en kunnen eerste hulp bieden.
Daarnaast volgt iedere hulpverlener de gecertificeerde basisopleiding O&V. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slechtnieuwsgesprekken, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten. Er zijn herhalings- en verdiepingslessen. De O&V teamleden komen minimaal 2x keer per jaar bijeen voor de opleiding en teambuilding. Daarnaast draait het team mee bij eventuele grootschalige oefeningen met de gemeente en ketenpartners.
 
Voor meer informatie over de Noodhulp-Opvang & Verzorging  kunt u contact opnemen met het Rode Kruis Ede,0318-618196 of per e-mail g.j.vdgoor@arehbo.nl