Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Duin- en Bollenstreek Dit doen we Hulp bij rampen Opvang en Verzorging

Opvang en Verzorging

Het O&V-team is onmisbaar tijdens een ramp. Dit team is er om te zorgen dat de mensen die betrokken zijn bij de ramp opgevangen worden. Het team assisteert de gemeente bij de eerste opvang van evacués.

Wat doen de vrijwilligers
Mensen die zich in een stresssituatie bevinden hebben vaak bewust of onbewust behoefte aan basale zaken: een gesprek, koffie en broodjes en bij langere opvang, artikelen voor de persoonlijke verzorging en alles wat een verblijf in een opvangcentrum leefbaar kan maken (van kranten, tijdschriften, spellen en knuffels voor de kinderen tot stoelen, tafels en bedden). Het O&V-team zorgt hiervoor.
Het kan ook voor komen dat de vrijwilligers geconfronteerd worden met een verlies of vermissing van verwanten en/of bekenden van de slachtoffers, ook op een slecht nieuws gesprek zijn de vrijwilligers voorbereid en getraind.

O&V Duin- en Bollenstreek
De omstandigheden van de calamiteit vragen om flexibiliteit van de hulpverleners. Bij een flatbrand in Leiden of het schietincident in Alphen aan de Rijn zijn grote aantallen mensen opgevangen en begeleid tijdens voor hen moeilijke momenten. Hierbij zijn wij met onze “zuster” Rode Kruis afdelingen in de regio belangrijke partners in opvang en verzorging voor de gemeenten in Hollands Midden.

Belangrijk
Recente ervaringen hebben ons geleerd dat de opvang van niet gewonde slachtoffers een eerste stap op weg is naar de verwerking van datgene wat men heeft meegemaakt. Juist in deze situaties is het belangrijk dat men het verhaal kwijt kan, een luisterend oor kan vinden, begrip krijgt van goed getrainde, vriendelijke en begripvolle vrijwilligers, ook al vertelt iemand zijn ervaringen voor de zoveelste keer.
Het observeren van op het eerste gezicht niet gewonde slachtoffers vereist kennis en ervaring; in een voor het slachtoffer ongewone situatie kunnen lichte verwondingen in eerste instantie soms verborgen blijven. De vrijwilligers worden speciaal getraind om alert te zijn op deze verborgen verwondingen. Vrijwilligers van het O&V-team die tevens in het bezit zijn van een Eerste Hulp diploma kunnen hierop eerste hulp bieden.

Opleiding
Iedere hulpverlener volgt de gecertificeerde basisopleiding O&V. Deze opleiding van 4-6 avonden behandelt alle aspecten die tijdens inzetten aan bod komen: inrichting opvangcentrum, omgaan met slachtoffers, schokkende gebeurtenissen, slecht nieuws gesprekken, communicatie, verwijzen naar en samenwerken met andere professionele hulpdiensten. Er zijn herhalings en verdiepingslessen. De O&V teamleden komen 5 keer per jaar bijeen voor de opleiding en teambuilding en draait het team mee bij grootschalige oefeningen met de gemeenten.

Meer informatie
Voor meer informatie over Noodhulp kunt u contact opnemen met onze coördinator Noodhulp.
Wilt u de Noodhulp van het Rode Kruis Duin- en Bollenstreek steunen? Neem dan contact op met onze coördinator fondsenwerving.