Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Duin- en Bollenstreek Dit doen we Hulp bij rampen

Hulp bij Rampen

De Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis geeft de burgers en instanties in Nederland de gelegenheid de gevolgen van rampen en grootschalige calamiteiten te verminderen en/of te verzachten. Het Nederlandse Rode kruis werkt op vele terreinen samen met de reguliere beroeps hulpverleningsinstanties.

Drie Vormen van Noodhulp
SIGMA : Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
O&V : Opvang & Verzorging
(I)RIS : Registratie Informatie Slachtoffers / Verwanteninformatie

Lees meer over deze vormen van Noodhulp door de omschrijving aan te klikken.
 
Waar zijn wij actief?
Duin- en Bollenstreek

Oefening
Ieder jaar zijn er diverse grootschalige oefening van de Noodhulp van het Rode Kruis Duin- en Bollenstreek met de ketenpartners, waarbij o.a. de samenwerking van de SIGMA, O&V en RIS centraal staan. Wilt u eens zien hoe dat eraan toegaat? Houd deze website in de gaten!

Meer informatie
Voor meer informatie over de Noodhulp kunt u contact opnemen met het onze coördinator Noodhulp.

Voor vacatures, kijk op onze homepage of stuur een email.