Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Duin- en Bollenstreek Actueel Nieuws Inwoners Duin- en Bollenstreek geven gul aan Rode Kruis
14 juli 2013 |

Inwoners Duin- en Bollenstreek geven gul aan Rode Kruis

Tijdens de nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis heeft de afdeling Duin- en Bollenstreek €14.589,59 opgehaald dankzij bijna 200 collectanten én natuurlijk de inwoners van de regio.
Met dit mooie bedrag kan het Rode Kruis in onze regio activiteiten te verzorgen die de eenzaamheid van dorpsgenoten verminderen en de zelfredzaamheid versterken. Naast het verzorgen van vakanties en uitstapjes voor chronisch zieken en gehandicapten worden ook andere activiteiten georganiseerd waar men elkaar ontmoet. Ook biedt het Rode Kruis noodhulp en organiseert hiervoor cursussen opvang en verzorging. Vrijwilligers van de afdeling staan dag en nacht paraat om hulp te verlenen bij rampen en grote calamiteiten. Denk daarbij aan opvang en registratie van mensen die getroffen zijn en ondersteuning van de medische hulpverleningsdiensten. Daarnaast steunt de afdeling hiermee het sanitair- en waterproject in Papua Guinea in Indonesië.

De afdeling Duin- en Bollenstreek van het Rode Kruis dankt de gulle gevers van de regio en hoopt ook volgend jaar weer op hen te mogen rekenen.

Help mee als collectant of coördinator!

Wilt u volgend jaar ook helpen als collectant of wijkcoördinator, meldt u dan aan via aadbaak@live.nl. Tevens is het Rode Kruis Duin- en Bollenstreek op zoek naar een collectecoördinator die het stokje van de huidige collectecoördinator wil overnemen. De collecteweek in 2014 is van 15 tot en met 21 juni.